(075) Kỷ niệm 68 năm Ngày Nam Bộ Kháng Chiến

(070) Kỷ niệm 68 năm Ngày Nam Bộ Kháng Chiến                                             ________________    Kỷ niệm 68 năm ngày Nam Bộ Kháng Chiến (23/9/1945 – 23/9/2013), Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu thích toán học 4 phương trình hợp tích bậc 2 sau : 1).  (896x+1307)(1771x+1808)  –  (897 +1311)(1769x+1801)  =  0               […]

(074) Soạn nhanh phương trình hợp tích tối giản (4)

                            _________________          Trong bài  (067) Soạn nhanh phương trình hợp tích tối giản (3), Tốc Soạn Toán Học đã chọn một phương trình hợp tích tối giản làm phương trình gốc và giới thiệu 5 nhóm định số để ghép vào phương trình gốc đó. Tốc Soạn Toán Học cũng đã lần […]

(073) 2013 : Chào mừng Quốc Khánh 2/9

             (073) 2013 : Chào mừng Quốc Khánh 2/9               Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 68 Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2013), Tốc Soạn Toán Học tặng các bạn yêu thích toán học  hai phương trình hợp tích bậc 2 và ba phươngntrình  […]

(072) Soạn nhanh phương trình hợp tích tối giản (3)

(072) Soạn nhanh phương trình hợp tích tối giản (3)                           _________________        Tốc Soạn Toán Học xin giới thiệu thêm một số phương trình hợp tích có ghép sẳn định số biến phương. Mổi phương trình được xem như một định thức trực soạn, có nghĩa là từ phương trình đó chúng ta có […]

(071) Soạn nhanh phương trình hợp tích tối giản (2)

      Muốn soạn ra nhiều phương trình hợp tích một cách thật nhanh chóng, Tốc Soạn Toán Học dùng phương pháp soạn toán gồm bốn bước như sau : Bước 1 :  Soạn  phương trình gốc Ví du :  Dùng một trong những phương pháp trực soạn để soạn ra phương trình hợp tích tối […]

(070) Soạn nhanh phương trinh hợp tích tối giản (1)

      Tốc Soạn Toán Học giới thiệu thêm 5 phương trình hợp tích tối giản có chứa định số biến phương k :         1). ( 48x+63+28k)(55x+73+28k)                                       – (29x+38+17k)(91x+121+46k) = 0                                                              => (x+1+k)(x+1+2k )  = 0     2). ( 17x+29 +11k)(33x+53+28k)                                          – (28x+48+18k)(20x+32+17k) = 0                                                        […]

(069) Ý nghĩa của việc soạn ra phương trình hợp tích

            Tốc Soạn Toán Học tạm gọi phương trình hợp tích là tổng đại số của hai hay nhiều phương trình tích số. Ví dụ : 1) Phương trình hợp tích 2 số hạng, cắp 2 :    1a).  ( 2x+9)(18x+84) – (7x+29)(5x+26)  =  0 => x2 +3x+2 = 0   1b).  ( 5x+9)(180x+330) […]

(068) Phương hướng nghiên cứu của Tốc Soạn Toán Học

     Phương hướng nghiên cứu của Tốc Soạn Toán Học là:       – Nghiên cứu cách soạn ra những phương trình hợp tích ( hay tam thức bậc 2, phương trình phân,… ) thế nào để có kết quả vừa thật nhanh chóng vừa hoàn toàn theo ý muốn người soạn.       Tốc Soạn Toán […]

(067)Thực hành biến phương nhanh chóng (4)

       Tốc Soạn Toán Học đã giới thiệu phương pháp biến phương qua các bài viết sau : (059)Thực hành biến phương nhanh chóng (3) 31/07/2013 (057) Thực hành biến phương nhanh chóng (2) 30/07/2013 (056)Thực hành biến phương nhanh chóng (1) 28/07/2013 (027) Đăc tính phổ quát của Định số Tốc Soạn Toán Học […]

(066) Hỏi đáp (3) về Tốc Soạn Toán Học

          Hỏi :  Có một số bạn hỏi : Khi biến đổi phương trình hợp tích bậc 2, Tốc Soạn Toán Học có mấy bài giới thiệu về cách biến đổi một nghiệm của phương trình bậc 2 mà chưa thấy nói đến cách biến đổi cùng một lúc cả hai nghiệm của […]