(052) Giải mã một cách tính tuổi

Nhân đọc một Facebook, thấy có  chia sẽ một bài viết như sau : Hãy viết tên mẹ bạn ra giấy; Rồi đếm có mấy chử cái? Tiếp đến bạn lấy số chử cái đó : – Nhân với 2 – Cộng tiếp với 5 – Nhân với 50 – Cộng tiếp với 1763 => […]

(051) Đề Toán Tốc Soạn (5)

Tìm những đa thức Un (thuộc bậc 5 theo x) để soạn thành phương trình hợp tích bậc 10 : (U1) (U2)  –  (U3) (U4) = 0 =>3×10 +2×9 +1×8 +2×7 +3×6 +2×5 +1×4  +2×3 + 3×2 +2x + 1= 0 (Phương trình giải có 11 hệ số, bắt đầu từ số 3  nhỏ xuống […]

(050) Tính nhẩm ra ngay năm Âm lịch

     Để tính nhanh ra năm Âm lịch, vừa rồi Tốc Soạn Toán Học đã có bài giới thiệu : Chỉ một lần bấm máy tính, thấy ngay năm Âm lịch  (Click vào đây để đọc thêm). Nay, để tính nhanh ra năm Âm lịch mà không cần đến máy tính, Tốc Soạn Toán […]

(049) Đề Toán Tốc Soạn (4)

Tìm những đa thức Un (thuộc bậc 5 theo x) để soạn thành phương trình hợp tích bậc 10 : (U1) (U2)  –  (U3) (U4) = 0 =>1×10 +2×9 +3×8 +3×7 +2×6 +1×5 +2×4  +3×3 + 3×2 +2x +1 = 0 (Phương trình giải có 11 hệ số, bắt đầu từ số 1 lớn dần […]

(048) Nâng cấp phương trình hợp tích

Từ phương trình hợp tích :       (U1) (U2) – (U3) (U4)= 0 Biến đổi thành phương trình hơp tích sau : (U5) (U5)(U7)) – (U8) (U9) (U10) = 0 ( Với Uk là những đa thức bậc n theo x) Thực  hiện công việc trên được Tốc Soạn Toán học gọi là nâng cấp phương […]

(047) Ứng dụng lý thú của số dư và số lẻ trong phép chia

    Trong bài viết “Chỉ một lần bấm máy tính, thấy ngay năm Âm lịch”,                              Tốc Soạn Toán Học đã giới thiệu bảng định số sau :                        Định số tính nhanh ra năm Âm lịch Canh    0 00  Thân        Bính    6 50  Dần Tân      1 08   Dậu         Đinh   7 58  Mảo Nhâm  2 16  […]

(046) Chỉ một lần bấm máy tính, thấy ngay năm Âm lịch

Năm Âm lịch được xác định bởi 10 Thiên can ( Giáp, Ất, Bính,…) và 12 Địa chi (Tý, Sửu, Dần,…). Năm Âm lịch và Năm Dương lịch có liên quan rất chặt chẻ và thật lý thú. Sự liên quan của chúng có thể lập thành công thức toán hoc. (Sẽ giới thiệu công […]

(045) Đề Toán Tốc Soạn (3)

Tìm những đa thức Un (thuộc bậc 5 theo x) để soạn thành phương trình hợp tích bậc 10 : (U1) (U2)  –  (U3) (U4) = 0 => 6×10 +5×9 +4×8 +3×7 +2×6 +1×5 +2×4  +3×3 + 4×2 +5x +6 = 0 (Phương trình giải có 11 hệ số, bắt đầu từ số 6 nhỏ […]

(044) Tốc SoạnToán Học soạn toán theo yêu cầu (1)

Gởi cháu Tranquocluat,                                               Trên http://diendantoanho…Toán-học-lý-thú, cháu đã  có đề nghị Toc Soan Toan Hoc thiết lập  những U1, U2, U3, U4 thỏa mãn các điều kiện dưới đây : (U1) (U2) – U3) (U4)  =   (x – 1)2           (1) =   (x – 1)4            (2) =    (x−1)6            (3) =   (x−1)8.           […]

(043) Đề Toán Tốc Soạn (2)

Tìm những đa thức Un (thuộc bậc 5 theo x) để soạn thành phương trình hợp tích bậc 10 : (U1) (U2)  –  (U3) (U4) = 0 =>1×10 +2×9 +3×8 +4×7 +5×6 +6×5 +5×4  +4×3 + 3×2 +2x +1 = 0 (Phương trình giải có 11 hệ số, bắt đầu từ số 1 lớn dần […]