(032) Đăc tính phổ quát của Định số Tốc Soạn Toán Học

Đăc tính phổ quát

của Định số Tốc Soạn Toán Học

       Vào ngày 6/4/2013 và ngày 14/4/2013 vừa qua, Tốc Soạn

Toán Học đã dùng định số biến phương 38k, 59k và định số

biến phương 43k, 26k để biến đổi hai phương trình hợp tích

bậc 2 được soạn sẳn thành nhiều phương trình hợp tích khác.

Kỳ nầy, Tốc Soạn Toán Học giới thiệu với các bạn một

tính chất rất đặc biệt và vô cùng kỳ lạ của loại định số biến

phương nói trên; và tạm gọi nó là Đặc tính phổ quát của

Định sốTốc Soạn Toán Học.

      Đặc tính phổ quát của Định số Tốc Soạn Toán

Học được diển tả bởi mệnh đề sau :

      Hai số nguyên bất kỳ k1, k2 nào cũng có thể ghép

vào bội hệ k để trở thành định số biến phương k1k, k2k

để dùng biến đổi một phương trình hợp tích bậc 2 tối

giản. 

       Hôm nay là ngày 25/4/2013 nên, để đảm bảo tính ngẩu nhiên,

chúng ta có thể chọn 25k, 4k và 20k, 13k làm định số biến phương

(Định số Tốc Soạn Toán Học được dùng để biến đổi phương trình

hợp tích) . 

Chúng ta sử dụng lại phương trình hợp tích (B) của kỳ trước nhung bỏ định số biến phương 43k, 26k thay vào đó định số biến phương 25k, 4k ( Căn cứ vào ngày hôm nay 25/4/2013)để lập thành phương trình hợp tích (C) :

 

(C).-  ( 119x + 803 + 25k )( 95x + 440 + 4k )

– ( 157x+ 727+25k )( 72x+486 +4k )  =  0

=>   (x – 2) (x + 1 + h)   =  0

        

      1)  Lần lượt thay k=1, k=2 và k=3 , rồi cộng định số biến phương 25k, 4k vào hệ số độc lập b của các nhân tử ax+b

của phương trình hợp tích (C), chúng ta có các kết quả sau:

     1a).-  ( 119x + 828  )( 95x + 444  )

– ( 157x+ 752 )( 72x+490  )  =  0

=>    x+ 422x – 848 = 0

=>   (x – 2) (x + 424)   =  0

 

     1b).-  ( 119x + 853  )( 95x + 448  )

– ( 157x+ 777 )( 72x+494  )  =  0

=>    x+ 845x – 1694 = 0

=>   (x – 2) (x + 847)   =  0

 

      1c).-  ( 119x + 878  )( 95x + 452  )

– ( 157x+ 802 )( 72x+498  )  =  0

=>    x+ 1268x – 2540 = 0

=>   (x – 2) (x + 1270)   =  0

 

      2)  Lần lượt thay k=1, k=2 và k=3 , rồi cộng định số biến phương 25k, 4k vào cả hệ số phụ thuộc a và hệ số độc lập b

của các nhân tử ax+b của phương trình hợp tích (C), chúng ta có

các kết quả sau:

 

      2a).-  ( 144x + 828  )( 99x + 444  )

– ( 182x+ 752 )( 76x+490  )  =  0

=> 424( x+ x – 2) = 0

=>  424(x – 2) (x + 1)   =  0

 

     2b).-  ( 169x + 853  )( 103x + 448  )

– ( 207x+ 777 )( 80x+494  )  =  0

=>   847( x+ x – 2) = 0

=>   847( x+ x – 2) = 0

=>   847 (x – 2) (x + 1)   =  0

 

      2c).-  ( 194x + 878  )( 107x + 452  )

– ( 232x+ 802 )( 84x+498  )  =  0

=>  1270 (x2  + x – 2) = 0

=>  1270 (x – 2) (x + 1)   =  0 

                                            *******************    

         Đề nghị các bạn yêu thích toán học dùng định số biến phương

20k, 13k thay cho dịnh số biến phượng 25k, 4k trong phương trình hợp tích (C) để lập thành phương trình (D) :      

                                              

(D).-  ( 119x + 803 + 20k )( 95x + 440 + 13k )

– ( 157x+ 727+20k )( 72x+486 +13k )  =  0

=>   (x – 2) (x + 1 + h)   =  0

        

      Các bạn có thể cho k những trị số tùy ý chọn, rồi biến đổi phương trình (D) thành nhiều phuong trình khác.

 ______________________________

( Soạn ngày :  25/4/2013 )

 

TocSoanToanHoc.com

ĐTDĐ: 0918 187 262

Vovanle_vn@yahoo.com

Read More

(031) Biến đổi phương trình hợp tích bằng Định số Tốc Soạn Toán Học

THÀNH KÍNH ĐÓN CHÀO NGÀY GIỔ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG

               ( Mùng 10 Tháng 3 Năm Quý Tỵ       19/4/2013 )

 

Kỳ trước, chúng ta đã cộng định số biến phương ( Định số Tốc Soạn

Toán Học được dùng để biến đổi phương trình hợp tích )  vào hệ số độc lập b của các nhân tử ax + b để biến đổi một phương trình hợp tích  đã được soạn sẳn thành nhiều phương trình hợp tích khác. Những phương trình mới nầy có một nghiệm thay đổi so với phương trình củ ( còn gọi là phương trình gốc ).

 

Kỳ nầy, chúng ta sẽ cộng định số tốc soạn toán học vào cả hệ số phụ

thuộc a và hệ số độc lập b của các nhân tử ax + b của phương  trình hợp

tích  để soạn thành nhiều phương trình hợp tích khác .

    * Đề nghị các bạn xem kỷ lại bài “Định Số Tốc soạn Toán Học”

được đưa lên mạng ngày 9/4/2013, và tiếp tục theo dỏi những

phần được giới thiệu dưới đây : 

Chọn định số biến phương là 43k, 26k và ghép định số nầy vào

phương trình gốc (A) như sau : 

         (A).-  ( 119x + 803 + 43k )( 95x + 440 + 26k )

– ( 157x+ 727+43k )( 72x+486 +26k )  =  0

=>   (x – 2) (x + 1 + k)   =  0

(1) Cộng định số biến phương 43k, 26k vào hệ số độc lập b của các

nhân tử ax + b tại phương trĩnh gốc (A) :

– Với k = 1, ta có :

a).-  ( 119x + 846  )( 95x + 466  )

– ( 157x + 770 )( 72x + 512  )  =  0

=>   x –  4  =  0

=>   (x – 2) (x + 2)   =  0

– Với k =  2, ta có :

b).-  ( 119x + 889  )( 95x + 492  )

– ( 157x + 813 )( 72x + 538  )  =  0

=>   x2  + x – 6  =  0

=>   (x – 2) (x + 3)   =  0

– Với k = 3, ta có :

c).-  ( 119x + 932  )( 95x + 518  )

– ( 157x + 856 )( 72x + 564 )  =  0

=>   x2  + 2x – 8  =  0

=>   (x – 2) (x + 4)   =  0

* Các bạn yêu thích toán học có thể tự cho thêm

những trị số khác của k để soạn thêm những

phương trình hợp tích mới.

(2) Cộng định số biến phương 43k, 26k vào cả hệ số phụ

thuộc a và hệ số độc lập b của các nhân tử ax + b tại phương

trình gốc (A) :

–  Với k = 1, ta có :

a).-  ( 162x + 846  )( 121x + 466 )

– ( 98x+ 512 )( 200x+770 )  =  0

=>   2(x– x – 2)  =  0

=>  2(x – 2) (x + 1)   =  0

– Với k = 2, ta có :

b).-  ( 205x + 889 )( 147x + 492 )

– ( 124x+ 538 )( 243x+813 )  =  0

=>  3( x– x – 2)  =  0

=>   3(x – 2) (x + 1)   =  0

– Với k = 3, ta có :

c).-  ( 248x + 932 )( 173x + 518 )

– ( 150x+ 564 )( 286x+856 )  =  0

=>   4(x– x – 2)  =  0

=>  4(x – 2) (x + 1)   =  0

* Các bạn yêu thích toán học có thể tự cho thêm

những trị số khác của k để soạn thêm những

phương trình hợp tích mới.

_____________________

 

( Soạn ngày :  19/4/2013 )

 

TocSoanToanHoc.com

ĐTDĐ: 0918 187 262

Vovanle_vn@yahoo.com

Read More

(030) TẶNG HỘI CỰU HỌC SINH TÂN PHÚ ĐỊNH QUÁN ĐỒNG NAI

      Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng  Hội Cựu Học Sinh

Tân Phú Định Quán Đồng Nai, đặc biệt tặng cho một cháu sinh

ngày 22/4/1992 thuộc Hội nầy và các bạn yêu thích toán hoc,

một số đề toán được soạn sẳn như sau đây :

(1).- Hợp tích : 

a).   (1427)(8516)    –    (1426)(7090  =  20 4 1992

b).  (55106)(25317) – (46159)(29709) = 20 04 1992

(2).- Phương trình hợp tích : 

          a).-  ( 767x + 493 )( 1573x + 1092 )

– ( 787x+564 )( 1533x+951 )  =  0

=>   20x+ 4x + 1992 = 0

b).-  (25x2 +15x+38)(53x2 +42x+73)

– (29x2 +19x+42)(45x2 +34x+66)  =  0

=>   20x+ 4x3 +19x+ 9x2 + 2 = 0

(3).- Phương trình hợp tích trùng phương : 

(2486x2 + 2286x+3487)(1246x2 +1150x+1638)

– (1248x2 +1148x+1759)(2482x2 +2290x+3246)  =  0

=>   20x+ 4x2 + 1992

(4).- Phương trình phân : 

A =  ( 17348x + 38044 ) / ( 176x + 388)

B =  ( 22670x + 51280 ) / ( 215x + 484)

=>    A – B = 204  => 380x2 + 1916x + 368 = 0

=>  ( 20x+ 4) ( 19x + 92 )  = 0

 

Phương trình (3) nầy là phương trình phân nên

phương trình rút gọn (còn gọi là phương trình giải)

của nó có mẩu số, nhưng chúng ta không cần quan

tâm; vì chúng ta đang soạn toán chứ không phải giải

toán nên không cần biện luận gì về mẩu số.

(5).- Tam thức bậc 2 chứa tham số m : 

( 166m + 827 )x2 + ( 550 m + 2756 )x + 455m + 2296

=> 380m2 + 1916m + 368 = 0

=>  ( 20m + 4) ( 19m + 92 )  = 0

 

                                    *  

                              *           *    

Trên đây là những  kết quả được soạn từ những

đề toán tốc soạn toán học tổng quát có tính chất

mở, có nghỉa là đối với mổi kết quả được đưa

ra trên đây chúng ta còn có thể tìm ra vô số kết

quả khác nữa.

 

Tốc Soạn Toán Học đề nghị các bạn yêu

thích toán học dựa vào các kết quả trên tìm

thêm những kết quả khác.

 

Các bạn hãy tìm thử xem nào!

 

( Soạn ngày :  14/4/2013 )

 

TocSoanToanHoc.com

ĐTDĐ: 0918 187 262

Vovanle_vn@yahoo.com

Read More

(029) TRẢ LỜI MỘT SỐ BẠN

Có một số bạn hỏi trực tiếp hoặc hỏi qua điện thoại :

– Tốc là gì ? Soạn là gi ? Tại sao lại gọi là tốc soạn ?

– Làm thế nào để có được định số biến phương 38k, 59k ?

Còn có định số biến phương nào khác nữa không ?

– Tại sao khi cộng định số biến phương vào các hệ số độc

lập b của phương trình hợp tích bậc 2 thì một ngiệm số của

phương trinh nầy thay đổi ? Dựa vào đâu mà biết có két quả

như thể và làm như thế ?

– Ngoài việc biến phương bằng phương pháp dùng định số

còn có phương pháp nào khác để biến phương nữa không ?

 

-…

Tốc Soạn Toán Học chân thành cám ơn tất cả các bạn

đã quan tâm đến Tốc Soạn Toán Học và đã đặt ra những

câu hỏi nêu trên.

Tốc Soạn Toán Học xin trả lời như sau :

– Tốc là nhanh, tốc soạn là soạn nhanh, và “ Tốc Soạn

Toán Học là một môn toán mới chuyên nghiên cứu về

những phương pháp soạn những loại toán khó soạn, làm

thế nào để có kết quả vừa thật nhanh chóng, vừa hoàn

toàn theo ý muốn người soạn”.

– Muốn có được định số biến phương 38k 59k, một định

số biến phương khác hay một loại định số nào khác đều phải

dùng Luật Tốc Soạn Toán Học.

Có rất nhiều loại định số Tốc Soạn Toán Học và mổi

loại được đặt tên tùy theo công dụng của nó.

– Kết quả nầy có được là do đặc tính riêng của định số

38k, 59k. Khi cộng định số nầy vào các hệ số độc lập b của

phương trình hợp tích để biến đổi phương trình  là căn cứ

vào ĐỊNH TẮC BIẾN PHƯƠNG sau đây :

Khi cộng định số biến phương vào các hệ số độc lập cùa

một phương trình hợp tích bậc 2 thì một trong hai, hoặc cả hai

mghiệm số của phương trình  thay đốitheomột qui luật nào

đó.  

– Ngoài phương pháp biến phương bằng định số, Tốc Soạn

Toán Học hiện đang sở hửu 7 ( bảy ) phương pháp biến phương

khác nữa; và hiện còn đang nghiên cứu để tìm thêm.

Bí mật của các con số còn rất nhiều, mối liên quan của các

con số vô cùng kỳ lạ ! Thật là hấp dẩn và đang thách thức loài

người chúng ta!

Chúng ta hãy cùng nhau nghiên cứu và khám phá xem nào!

___________________

( Trả lời ngày :  9/4/2013 )

 

TocSoanToanHoc.com

Vovanle_vn@yahoo.com

Read More

(028) Định số Tốc Soạn Toán học

Định số Tốc Soạn Toán học là một tập hợp gồm 2 hay

nhiều số nguyên được dùng để phục vụ cho việc soạn toán.

 

Định số Tốc Soạn Toán Học được đặt tên tùy theo công

dụng của nó.

 

Có thể tạm phân chia làm hai loại định số tốc soạn toán

học như sau :

 

Định số trực soạn : Là loại định số được dùng

để soạn ra một đề toán tốc soạn nào đó theo đúng yêu cầu

của người soạn toán. (Sẽ được giới thiệu sau)

 

            Định số biến phương : Là loại định số được

dùng để biến đổi một phương trình đã được soạn sẳn thành

một hay nhiều phương trình khác có kết quả tùy thuộc vào

ý muốn của người soạn.

 

Dưới đây, Tốc Soạn Toán Học trân trọng giới

thiệu cùng các bạn yêu thích toán học một ví dụ

về việc dùng Định số biến phương( Còn được gọi

là định só gia, giảm nghiệm số của một phương

trình ) :

 

Cho  phương trình hợp tích :

 

(A).-  ( 74x+630 )(129x+994 )

 

– ( 83x+639 )( 115x+980 )  =  0

 

=>    x2 + x  = 0

 

=>   ( x + 1) ( x )  = 0

 

Ta thấy phương trình hợp tích (A) là một tổng gồm có

hai hạng tử , mổi hạng tử là một tích của 2 nhân tử và mổi

nhân tử là một nhị thức bậc nhất có dạng ax + b; trong đó,

a là hệ phụ thuộc (vì gắn vào x), b là hệ số độc lập ( vì đứng

riêng lẻ).

 

Muốn việc soạn thêm các phương trình hợp tích khác

được nhanh chóng hơn chúng ta có thể dùng ĐỊNH SỐ

TỐC SOAN TOÁN HỌC để biến đổi phương trình (A)

Trên đây thành nhiều phương trình khác.

Tốc Soạn Toán Học có số một định tắc hướng dẩn

người soạn toán tìm ra vô số cặp số nguyên k1, k2  để

làm định số biến phương , biến đổi phương trình trên.

 

Chúng ta có thể tạm chọn định số biến phương k1, k2

lầnlược là 38 , 59 và viết phương trình (A) thành phương

trình (B) như dưới đây :

 

(B).- ( 74x + 630 + 38k ) (129x + 994 + 59k )

 

– (83x + 639 + 38k )( 115x+980 + 59k )  =  0

 

=>   ( x + 1) ( x + k)  = 0

 

Thực hiện việc biến đổi phương trình hợp tích :

( Bằng cách cho k một trị số và cộng định số hợp tích

     38k, 59k vào hệ số độc lập b của các nhân tử ax + b)

 

Căn cứ vào phương trình (B) trên đây, chúng ta có thể thay

đổi trị số k của định số biến phương 38k, 59k để soạn thêm

các phương trình sau :

– Lần lượt cho k = 1 và k = – 1, ta sẽ có hai phương

trình (1a) và (1b) sau đây :

 

(1).- a. ( 74x + 668  ) ( 129x+1053  )

 

– (83x + 677  ) (115x + 1039 )  =  0

 

=> x2 + 2x +1 = 0

 

=>   ( x + 1) ( x + 1)  = 0

 

b. ( 74x + 592  ) (129x + 935  )

 

– (83x + 601  )( 115x+921  )  =  0

 

=> x2  –  2x +1 = 0

 

=>   ( x + 1) ( x – 1)  = 0

 

– Lần lượt cho k = 2 và k = – 2, ta sẽ có hai phương

trình (2a) và (2b) sau đây :

 

(2).- a. ( 74x + 706  ) ( 129x+1112  )

 

– (83x + 715  ) (115x + 1098  )  =  0

 

=> x2 + 3x +2 = 0

 

=>   ( x + 1) ( x + 2)  = 0

 

b. ( 74x + 554  ) (129x + 876 )

 

– (83x + 563  )( 115x+862  )  =  0

 

=> x2  –  x – 2 = 0

 

=>   ( x + 1) ( x – 2)  = 0

 

– Lần lượt cho k = 3 và k = – 3, ta sẽ có hai phương

trình (3a) và (3b) sau đây :

 

(3).- a. ( 74x + 744  ) ( 129x+1171  )

 

– (83x + 753   ) (115x + 1157   )  =  0

 

=> x2 + 4x +3 = 0

 

=>   ( x + 1) ( x + 3)  = 0

 

b. ( 74x + 516 ) (129x + 817 )

 

– (83x + 525 )( 115x + 803 )  =  0

 

=> x2 – 2x – 3 = 0

 

=>   ( x + 1) ( x – 3)  = 0

 

* Đề nghị :

– Các bạn yêu thích toán học tùy

ý chọn thêm trị số k để lập ra nhiều

phương trình khác.

 

 

____________________

 

( Soạn ngày :  6/4/2013 )

 

TocSoanToanHoc.com

Vovanle_vn@yahoo.com

 

Read More

(027) SOẠN BA DẠNG TOÁN KHÁC NHAU

1SOẠN BA DẠNG TOÁN KHÁC NHAU

VỚI CÙNG MỘT KẾT QUẢ RÚT GỌN                       _______________________

 

1)  Phương trình hợp tích : 

a).  ( 37x+47)(102x+85) – (58x+74)(65x+54)  =  0

=>   4( x2 – 1) = 0

b).  ( 37x+47)(102x+118) – (58x+74)(65x+75)  =  0

=>   4( x2 – 1) = 0

2) Phương trình phân :

a).  ( 71x+57) / (9x+7)  –  (44x+28) / (14x+10)  =  11

=>   4( x2 – 1) = 0

b).  ( 96x+72) / (14x+10)  –  (98x+62) / (19x+13)  = 11

=>   4( x2 – 1) = 0

3) Tam thức bậc 2 với tham số m :

a).  (15x+17) x2 + (52m+ 60)x + 45m+ 53

=>Delta x = 4( m2 – 1) = 0

b). (8x+10) x2 + (54m+ 66)x + 91m+ 109

=>Delta x = 4( m2 – 1) = 0

____________________

( Soạn ngày : 2/4/2013 )

 

TocSoanToanHoc.com

Vovanle_vn@yahoo.com

Read More

(026) Phương trình phân trùng phương

Tốc Soạn Toán Học trân trọng giới thiệu cùng các bạn
yêu thích toán học phương trình phân trùng phương (1)
sau đây :

(1). P = (541×2 +937x+602) / ( 71×2 +123x+79)

Q = (425×2 +859x+559) / ( 92×2 +186x+121)

=> P – Q = 3 => x4 – 5×2 + 4 = 0

=> (x2–1)(x2–4) = 0

=> (x+1)(x–1) (x+2)(x–2) = 0

Phương trình phân trùng phương (1) trên được soạn
thành bởi những cấu tử là tam thức bậc 2 (ax2+bx+c)
với các hệ số a, b, c có trị số khá lớn nên Tốc Soạn
Toán Học áp dụng ĐỊNH TẮC BIẾN PHƯƠNG VỀ
PHƯƠNG TRÌNH PHÂN để lập thêm hai phương
trình phân trùng phương (1) và (2) với các hệ số
a, b, c có trị số nhỏ hơn như sau :

(2). P = (260×2 +452x+289) / ( 27×2 +47x+30)

Q = (162×2 +328x+213) / ( 35×2 +71x+46)

=> P – Q = 5 => x4 – 5×2 + 4 = 0

=> (x2–1)(x2–4) = 0

=> (x+1)(x–1) (x+2)(x–2) = 0

(3). P = (127×2 +227x+140) / ( 10×2 +18x+11)

Q = (74×2 +152x+97) / ( 13×2 +27x+17)

=> P – Q = 5 => x4 – 5×2 + 4 = 0

=> (x2–1)(x2–4) = 0

=> (x+1)(x–1) (x+2)(x–2) = 0
_______________

( Soạn ngày : 31/3/2013 )

TocSoanToanHoc.com
Vovanle_vn@yahoo.com

Read More

(024) Chào mừng 82 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản HCM

Chào mừng 82 năm Ngày thành lập

Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

               _____________________ 

Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các

bạn yêu thích toán học một số hợp tích và tam thức

bậc 2 có tham số m sau đây :

1) Hợp tích :

a). (175563)(219274) – (131613)(307175) =

1931 82 2013

b). (245388343)(142783633)

– (194085989) (194085988) =

26 3 1931  82  26 3 2013

c). (684862674) (725041600)

– (530955611)(930251017)  =

26 3 1931  82  26 3 2013

2)Tam thức bậc 2 có tham số m:

 a.1). (99m+83)x2 + (316m+280)x + (256m+241)

=> Delta x =  – (1520m2 +3468m +1612) = 0

=  – 4(380m2 +867m +403) = 0

=  – 4(19m+31)(20m+13) = 0

( 1931 – 2013 )

a.2). (191m+292)x2 + (650m+982)x + (555m+827)

=> Delta x =  – (1520m2 +3468m +1612) = 0

=  – 4(380m2 +867m +403) = 0

=  – 4(19m+31)(20m+13) = 0

( 1931 – 2013 )

b). (145m+276)x2 + (404m+738)x + (278m+493)

=> Delta x =   1976m2 +3452m +372 = 0

=    4(494m2 +863m +93) = 0

4(26m+3)(19m+31) = 0

( 26 3 1931 )

c). (84m –1)x2 + (272m+10)x + (214m+14)

=> Delta x =   2080m2 +1592m +156 = 0

=    4(520m2 +398m +39) = 0

4(26m+3)(20m+13) = 0

( 26 3 2013 )

 

( Soạn ngày : 24/3/2013 ) 

TocSoanToanHoc.com

Vovanle_vn@yahoo.com

Read More

(023) PHƯƠNG TRÌNH HƠP TÍCH HAI SỐ HẠNG BẬC 2

PHƯƠNG TRÌNH HƠP TÍCH HAI SỐ HẠNG BẬC 2

( Với phương trình giải : ax2 + c = 0 )

__________________

 

TỐC SOẠN TOÁN HỌC  giới thiệu thêm một số phương trình hợp

tích được soạn sẳn để các bạn yêu thích toán học, nếu cần, có thể tùy

nghi sử dụng :

 

1)  a. (40x+ 122)(25x +66) – (27x+83)(37x+97) = 0             =>  x2 + 1 = 0

b. (196x+ 573)(52x +149) – (79x+232)(129x+368) = 0  =>  x2 + 1 = 0

2)  a. (107x+257)(107x+305) – (212x+509)(54x+154) = 0  => x2 – 1 = 0

b.(191x+829)(171x+731)–(115x+500)(284x+1212) = 0 => x2 – 1 = 0

3)  a. (81x+ 150)(41x +112) – (83x+227)(40x+74) = 0        =>  x2 + 2 = 0

b. (33x+ 88)(67x +232) – (34x+118)(65x+173) = 0       =>  x2 + 2 = 0

4)  a. (49x+ 184)(24x +97) – (47x+175)(25x+102) = 0    =>  x2 – 2 = 0

b. (29x+ 80)(59x +208) – (30x+106)(57x+157) = 0    =>  x2  – 2 = 0

5)  a. (41x+ 111)(164x +373) – (81x+184)(83x+225) = 0 =>  x2 + 3 = 0

b. (13x+ 37)(27x +84) – (14x+45)(25x+69) = 0             =>  x2 + 3 = 0

6)  a. (47x+ 162)(24x +98) – (49x+201)(23x+79) = 0      =>  x2 – 3 = 0

b. (29x+ 81)(59x +210) – (30x+107)(57x+159) = 0    =>  x2  –3 = 0

7)  a. (27x+ 62)(13x +32) – (25x+55)(14x+36) = 0  =>  x2 + 4 = 0

b. (27x+ 47)(14x +20) – (29x+52)(13x+18) = 0   =>  x2 + 4 = 0

8)  a. (29x+ 92)(14x +37) – (27x+71)(15x+48) = 0   =>  x2 – 4 = 0

b. (9x+ 22)(19x +52) – (10x+28)(17x+41) = 0    =>  x2  –4 = 0

9)  a. (32x+ 54)(23x +50) – (35x+77)(21x+35) = 0    =>  x2 + 5 = 0

b. (11x+ 19)(47x +104) – (12x+27)(43x+73) = 0  =>  x2 + 5 = 0

10)  a. (27x+ 55)(13x +29) – (25x+50)(14x+32) = 0  =>  x2 – 5 = 0

b. (10x+ 21)(21x +55) – (11x+29)(19x+40) = 0  =>  x2  –5= 0

 

11)  a. (31x+ 48)(11x +22) – (34x+70)(10x+15) = 0      =>  x2 + 6 = 0

b. (21x+ 43)(21x +42) – (11x+24)(40x+75) = 0      =>  x2 + 6 = 0

12)  a. (21x+ 67)(10x +30) – (19x+56)(11x+36) = 0        =>  x2 – 6 = 0

b. (32x+ 103)(39x +116) – (29x+86)(43x+139) = 0  =>  x2  –6 = 0

 

13)  a. (33x+ 17)(17x +23) – (35x+48)(16x+8) = 0     =>  x2 + 7 = 0

b. (16x+ 32)(33x +56) – (17x+35)(31x+51) = 0   =>  x2 + 7 = 0

14)  a. (9x+ 25)(19x +58) – (10x+31)(17x+47) = 0      =>  x2 – 7 = 0

b. (23x+ 79)(11x +35) – (21x+66)(12x+42) = 0    =>  x2  –7 = 0

 

15)  a. (27x+ 42)(55x +62) – (28x+44)(53x+59) = 0   =>  x2 + 8 = 0

b. (13x+ 22)(27x +39) – (14x+25)(25x+34) = 0   =>  x2 + 8 = 0

16)  a. (14x+ 48)(25x +73) – (13x+38)(27x+92) = 0  =>  x2 – 8 = 0

b. (10x+ 33)(21x +70) – (11x+38)(19x+61) = 0  =>  x2  –8 = 0

 

17)  a. (23x+ 27)(32x +37) – (21x+22)(35x+45) = 0  =>  x2 + 9 = 0

b. (23x+ 47)(11x +19) – (21x+34)(12x+26) = 0   =>  x2 + 9 = 0

18)  a. (10x+ 30)(21x +70) – (11x+37)(19x+57) = 0    =>  x2 – 9 = 0

b. (23x+ 61)(17x +51)  – (26x+78)(15x+40) = 0   =>  x2 – 9 = 0

 

19)  a. (19x+ 25)(31x +58) – (21x+40)(28x+36) = 0   =>  x2 + 10= 0

b. (13x+ 30)(27x +61) – (14x+35)(25x+52) = 0   =>  x2 + 10 = 0

20)  a. (12x+ 30)(25x +53) – (13x+32)(23x+50) = 0       =>  x2 – 10 = 0

b. (12x+ 37)(38x +110) – (13x+40)(35x+102) = 0   =>  x2 –10 = 0

 

(Soạn ngày : 18/3/2013)

 

TocSoanToanHoc.com

Vovanle_vn@yahoo.com

 

Read More

Page 4 of 7« First...23456...Last »