(022) PHƯƠNG TRÌNH HỢP TÍCH BA SỐ HẠNG BẬC 2

PHƯƠNG TRÌNH HỢP TÍCH BA SỐ HẠNG BẬC 2                         _________________________________   Phương trình hợp tích ba số hạng bậc 2 là phương trình có dạng tổng quát như sau : (U1)(U2) + (U3)(U4) + (U5)(U6)  =   0 Trong đó :  Un là những nhị thức bậc nhất theo x. Nếu sau khi rút  gọn […]

(021) KẾT QUẢ GIỚI THIỆU VỀ TỐC SOẠN TOÁN HỌC

KẾT QUẢ GIỚI THIỆU VỀ TỐC SOẠN TOÁN HỌC _____________________________________   Trong võng 47 ngày, từ 23/1 đến 11/3 năm 2013, đã có 1500 lượt ngườivào xem những bài viết Giới thiệu về Tốc Soạn Toán Học được đăng trên Diendantoanhoc.net .   Tốc Soạn Toán Học đạt được kết quả như thế là nhờ […]

(020) Đề Toán Tốc soạn về : TAM THỨC BẬC 2 CHỨA THAM SỐ m

Đề Toán Tốc soạn về : TAM THỨC BẬC 2 CHỨA THAM SỐ m                        _______________________   Dạng thức tổng quát : Cho tam thức bậc 2 tối giản chứa tham số m  như sau : ( a1m + b1 )x2 + ( a2m + b2 )x +  am + b Với các số nguyên […]

(019) Chào mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nử 8/3

Chào mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nử 8/3                        _________________________________   TỐC SOẠN TOÁN HỌC Chào mừng: 103 năm Ngày Quốc Tế Phụ Nử 8/3 1973 năm Ngày Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng Để Chào mừng 103 năm Ngày Quốc Tế Phụ Nử 8/3( 1910 – 2013 ) và 1973 năm Ngày Khởi Nghỉa Hai […]

(018) Chào mừng Ngày THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2

Tốc Soạn Toán Học chào mừng Ngày THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2                       ___________________________________     Chào mừng 58 năm Ngày THẦY THUỐC VIỆT NAM ( 27/2/1955 – 27/2/2013), Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu thích toán học một số HỢP TÍCH và PHƯƠNG TRÌNH HỢP TÍCH sau :   1) […]

(016) Phương trình hợp tích bậc 4

Vừa rồi , ngày 20/2/2013, TỐC SOẠN TOÁN HỌC đà giới thiệu một số Phương trình hợp tích bậc 2. Nay, Tốc Soạn Toán Học trân trọng giới thiệu thêm một số Phương trình hợp tích bậc 4, để giúp các bạn yêu thích toán học hiểu rỏ hơn về khả năng soạn các loại […]

(015) TỐC SOẠN TOÁN HỌC giới thiệu thêm

TỐC SOẠN TOÁN HỌC giới thiệu thêm : Phương trình Hợp tích bậc 2                            _______________   Sau khi triển khai, rút gọn một phương trình hợp tích, một tam thức bậc2 chứa tham sốm hoặc hóa đồng mẩu số, triển khai, rút gọn một phương trình phân ta sẽ có một kết quả rút […]

(014)TỐC SOẠN TOÁN HỌC LƯU Ý CÁC BẠN

     Tốc Soạn Toán Học xin lưu ý các bạn là : Tất cả các đề toán tốc soạn đều là đề mở ,  không phải chỉ cho ra một kết quả mà là vô số kết quả.       Tại sao?       Tại vì mổi phương trình hoặc tam thức dù ở bậc mấy được […]

(013) Tam thức bậc 2 khả hoán

Tốc Soạn Toán Học trân trọng giới thiệu và tặng các bạn yêu thích toán học một đề toán tốc soạn về tam thức bậc 2 có chứa tham số m. Đây là loại tam thức bậc 2 chứa tham số m rất đặc biệt được Tốc Soạn Toán Học tạm gọi là tam thức […]

(012) Hợp tích thành chữ MỪNG XUÂN QUÝ TỴ

TỐC SOẠN TOÁN HOC – VÕ VĂN LỄ Tặng Hợp tích thành chữ MỪNG XUÂN QUÝ TỴ     _____________ Tốc Soạn Toán Học tạm gọi hợp tích thành chữ là những hợp tích (được cấu tạo bởi chữ và chữ số) mà sau khi triển khai, rút gọn có thể đặt thành thừa số chung và […]