(084) Tam thức bậc hai khả hoán có Delta m không chính phương

      Trong một số bài trước. Tốc Soạn Toán Học đã giới thiệu về tam thức bậc hai chứa tham số m khả hoán có biệt số Delta m chính phương.      Nay, trong bài nầy, Tốc Soạn Toán Học xin giới thiệu một tam thức bậc hai chứa tham số m khả hoán có […]

(083) Biến đổi tam thức bậc hai khả hoán bằng định sốTốc SoạnToán Học (tiếp theo )

(078) Biến đổi tam thức bậc hai khả hoán  bằng định số Tốc Soạn Toán Học ( tiếp theo ) Trong bài trước. Tốc Soạn Toán Học đã giới thiệu phương pháp dùng định số để biên đổi một tam thức bậc hai khả hoán thành 6 tam thức bậc hai khả hoán khác một […]

(082) CHÀO MỪNG 31 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 (Soạn phương trình hợp tích với kết quả hoàn toàn theo ý muốn)

(082)  CHÀO MỪNG 31 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM  20/11   (Soạn phương trình hợp tích với kết quả hoàn toàn theo ý muốn) Nhân kỷ niệm 31 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2013), Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu thích toán học một số phương  trình […]

(080) Biến đổi tam thức bậc hai khả hoán bằng định số Tốc Soạn Toán Học

(075) Biến đổi tam thức bậc hai khả hoán  bằng định số Tốc Soạn Toán Học Trong hai bài vừa qua, Tốc Soạn Toán Học đã giới thiệu tam thức bậc hai khả hoán sau : (1).   (20 m+11)x2 + (23m+20)x +28m+35 =>  Dx =  –1711m2 – 3112m – 1140 = 0 => Dm = […]

(079) Tam thức bậc hai khả hoán có một cấu tử theo ý muốn ( tiếp theo )

(074) Tam thức bậc hai khả hoán  có một cấu tử theo ý muốn ( tiếp theo ) Kỳ trước, trong bài “(073) Tam thức bậc hai khả hoán có một cấu tử theo ý muốn”, Tốc Soạn Toán Học đã giới thiệu hai tam thức bậc hai chứa tham số m có cùng Delta […]

(078) Tam thức bậc hai khả hoán có một cấu tử theo ý muốn

(073) Tam thức bậc hai khả hoán            có một cấu tử theo ý muốn Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu thích toán hai tam thức  bậc hai  với các đặc điểm sau : – Tam thức (1) khả hoán, tam thức (2) không khả hoán. – Tam thức (1) và […]

(077) Biến đổi một tam thức bậc 2 khả hoán

 Đặc tính vốn có của một phương trình bậc hai  ax2 + bx + c = 0 :  Khi  hoán vị hai hệ số a và c của một phương trình bậc hai thì  được một phương trình bậc hai mới có cùng Delta x với phương trình bậc hai trước. Tức là ax2 + […]

(076) Khi nào một tam thức bậc hai được gọi là khả hoán ?

Chọn U, V, W là ba nhị thức bậc nhứt theo m và lập thành tam thức bậc hai sau :             Ux2 + Vx + W  =  0       =>   D’1 (m)      (1)   Từ tam thức (1) ta thay đổi vị trí của các nhị thức cấu tử để có hai tam thức […]

(075) Kỷ niệm 68 năm Ngày Nam Bộ Kháng Chiến

(070) Kỷ niệm 68 năm Ngày Nam Bộ Kháng Chiến                                             ________________    Kỷ niệm 68 năm ngày Nam Bộ Kháng Chiến (23/9/1945 – 23/9/2013), Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu thích toán học 4 phương trình hợp tích bậc 2 sau : 1).  (896x+1307)(1771x+1808)  –  (897 +1311)(1769x+1801)  =  0               […]

(074) Soạn nhanh phương trình hợp tích tối giản (4)

                            _________________          Trong bài  (067) Soạn nhanh phương trình hợp tích tối giản (3), Tốc Soạn Toán Học đã chọn một phương trình hợp tích tối giản làm phương trình gốc và giới thiệu 5 nhóm định số để ghép vào phương trình gốc đó. Tốc Soạn Toán Học cũng đã lần […]