(063) Gởi các bạn yêu thích toán học

  

      Do ở tuổi 70 và chỉ mới học vài ba lớp vi tính dành cho người cao tuổi nên trong quá trình đưa bài lên mạng có điều gì sai sót rất mong các bạn yêu thích toán học bỏ qua cho.

     Nếu thấy cần chỉnh sửa phần nào, hoặc là cần trình bày những bài viết dưới dạng nào khác để dể hiểu hơn, các bạn có thể góp ý trên mạng hoặc qua ĐTDĐ : 0918 187 262.

Xin chân thành cám ơn các bạn trước.

Võ VănLễ

                                                             

Read More

(062) Thực hành biến phương nhanh chóng (2)

 

                                      ___________________________________________________________

 

(056) Thực hành biến phương nhanh chóng (1) 28/07/2013

      Để việc theo dỏi bài viết được liên tục, các bạn nên đọc bài (056) trên trước khi  đọc tiếp phần còn lại dưới đây :

 

Thực hành 2 :

     Ký trước, Tốc Soạn Toán Học đã giới thiệu phương trình hơp tích (2) có kèm định số biến phương :

( 27x+647+11k)(79x+1939+34k) – (41x+971+17k)(52x+1292+22k) = 0

=> (x+1)(x+1+k )  = 0

      Chúng ta cũng đã cho  k = 1, 2,…, 5 để có 5 phương trình hợp tích mới một cách thật nhanh chóng.

        Kỳ nầy, chúng ta cho k = – 1, – 2,…, – 6 để có 6 phương trình hợp tích mới khác như sau đây :

       Cho k = – 1 :

1).- ( 27x+636)(79x+1905) – (41x+954)(52x+1270) = 0                          

=> x2 + x = 0

=> (x+1)(x)  =  0

     Cho k = – 2 :

2).- ( 27x+625)(79x+1871) – (41x+937)(52x+1248) = 0  

=> x2 – 1 = 0

=> (x+1)(x – 1)  = 0

       Cho k = – 3 :

3).- ( 27x+614)(79x+1837) – (41x+920)(52x+1226) = 0  

=> x2 – x – 2 = 0

=> (x+1)(x – 2)  = 0

     Cho k = – 4 :

  4).- ( 27x+603)(79x+1803) – (41x+903)(52x+1204) = 0  

=> x2 – 2x – 3 = 0

=> (x+1)(x – 3)  = 0

     Cho k = – 5 :

5).- ( 27x+592)(79x+1769) – (41x+886)(52x+1182) = 0

 => x2 – 3x – 4 = 0

 => (x+1)(x – 4)  = 0

    Cho k = – 6 :

6).- ( 27x+581)(79x+1735) – (41x+869)(52x+1160) = 0  

=> x2 – 4x – 5 = 

=> (x+1)(x – 5)  = 0

Các bạn có thể tiếp tục cho k những trị số âm

khác để viết tiếp những phương trình 7, 8,…

_________________________________

Soạn ngày : 30/7/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read More

(060) Soạn phương trình hợp tích bậc 10 theo ý muốn

(060) Soạn phương trình

hợp tích bậc 10 theo ý muốn

     Tốc Soạn Toán Học tập hợp lại một số phương trình hợp tích bậc

10, đã được soạn sẳn và giới thiệu trong một số bài trước, để các bạn yêu thích toán học tiện theo dỏi :

 A.-Phương trình giải có hệ số sắp xếp theo thứ tự nhứt định :

1.-(20x5+45x4+84x3 +72x2 +4x+29(80x5+172x4+328x3+284x2+8x+151)

  – (39x5+87x4+163x3 +140x2 +7x+56)( 41x5+89x4+169x3 +146x2 +5x+78) = 0

=>1x10 +2x9 +3x8 +4x7 +5x6 +6x5 +7x+8x3 + 9x2 +10x +11 = 0

                     (Phương trình giải có hệ số là 11 số nguyên đầu tiên được xếp theo thứ tự lớn dần)

2.- (45x5 13x4+9x3 +59x2 +5x+41)(180x5 60x4+28x3 +236x2 +36x+125)

 – (91x527x4+19x3 +121x2 +11x+84)( 89x5 29x4+13x3 +115x2 +17x+61) =0

=>1x10 +2x9 +3x8 +4x7 +5x6 +6x5 +5x+4x3 + 3x2 +2x +1 = 0

(Phương trình giải có 11 hệ số, bắt đầu từ số 1 lớn dần lên đến số 6, rồi lại nhỏ dần xuống đến số 1)

3.-  (138x5 +50x4+33x3 +5x2 +4x+242)(95x5 +35x4+24x3 +3x2 +5x+170)

– (144x5+53x4+36x3 +5x2 +7x+262)( 91x5 +33x4+22x3 +3x2 +3x+157)  = 0

=>6x10 +5x9 +4x8 +3x7 +2x6 +1x5 +2x+3x3 + 4x2 +5x +6 = 0

(Phương trình giải có 11 hệ số, bắt đầu từ số 6 nhỏ dần xuống đến số 1, rồi lại lớn dần lên đến số 6)

4.-  (41x5 +35x4+35x3 +3x2 +5x+127)(29x5 +25x4+25x3 +4x2 +x+100)

  – (44x5+38x4+38x3 +6x2 +2x+153)( 27x5 +23x4+23x3 +2x2 +3x+83)  = 0

=>1x10 +2x9 +3x8 +3x7 +2x6 +1x5 +2x+3x3 + 3x2 +2x +1 = 0

(Phương trình giải có 11 hệ số, bắt đầu từ số 1 lớn dần lên đến số 3, rồi lại từ số 3

nhỏ xuống đến 1, từ đó lớn dần lên đến số 3, và thêm một lần nữa từ 3 nhỏ dần xuống 1) 

5.- (51x5 +11x4+7x3 +19x2 +40x+75)(78x5 +20x4+14x3 +31x2 +58x+125)– (53x5+13x4+9x3 +21x2 +40x+86)( 75x5 +17x4+11x3 +28x2 +58x+109)  =  0

       =>3x10 +2x9 +1x8 +2x7 +3x6 +2x5 +1x+2x3 + 3x2 +2x + 1= 0

(Phương trình giải có 11 hệ số, bắt đầu từ số 3  nhỏ dần xuống số 1, từ đó lớn dần lên đến số 3, và …) 

 6. (138x5 +50x4+33x3 +5x2 +4x+242)(95x5 +35x4+24x3 +3x2 +5x+170)

  – (144x5+53x4+36x3 +5x2 +7x+262)( 91x5 +33x4+22x3 +3x2 +3x+157) = 0

=>1x10 +1x9 +1x8 +1x7 +1x6 +1x5 +1x+1x3 + 1x2 +1x + 1    = 0

                                               (Phương trình giải có 11 hệ số  đêu là số 1)

 

B.- Phương trình giải có hệ số là ngày, tháng, năm :

1.-  (206x5+29x4+152x3 +543x2 +68x+601)(139x5+21x4+103x3 +361x2 +52x+379)

  (209x5+32x4+155x3 +549x2 +71x+609)( 137x5+19x4+101x3 +357x2 +50x+374)  = 0

=>1x10 +2x9 +3x8 +19x7 +5x6 +18x5 +90x+19x3 + 5x2 +20x +13 = 0

     ( 123 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh : 19/5/1890 –19/5/2013 )

 Những kết quả soạn được trên đây đủ để chứng tỏ rằng Tốc Soạn Toán Học có khả năng soạn được phương trình hợp tích bậc 10 cho ra kết quả với phương trình giải có các hệ số a, b, c,…hoàn toàn theo ý muốn.

     Và, khi đã soạn được phương trình hợp tích bậc 10 cho ra kết quả với phương trình giải có các hệ số a, b, c,…hoàn toàn theo ý muốn thì soạn ra phương trình hợp tích bậc 10 cho  ra 10 nghiệm số x1 , x2 , x3 ,…hoàn toàn theo ý muốn là một công việc rất dể dàng.

C.- Phương trình giải có 10 nghiệm số theo ý muốn:

                    ( Sẽ được giới thiệu qua một  số bài đăng khác )

________________________________________

( Soạn ngày : 15/7/2013)

Các địa chỉ có liên quan đến Tốc Soạn Toán Học :

http://diendantoanho…Toán-học-lý-thú

http://tocsoantoanho…cac-bai-da-dang

https://www.facebook.com/vovanle42

https://www.facebook…/TocSoanToanHoc

Read More

(**059) Soạn tam thức bậc 2 bằng Định số TSTH (2)

     (059) Soạn tam thức bậc 2  

         bằng Định số TSTH  (2)                

       Vừa rồi, Tốc Soạn Tóan Học đã giới thiệu cặp định

số  3 và 1; và, viết  thành định thức trực soạn ra tam

thức bậc 2 có tham số m như sau     

                    Ux2 + Vx + 3U  + V    (1)      

      Tốc Soạn Toán Học đã dùng định thức trực soạn

trên  để tìm hai số nguyên a, b  dể soạn đề toán sau :    

     Cho tam thức bậc 2 có tham số m :

( 14m +3)x2  + (18m +79)x + ( am +b)     

     Tìm hai số nguyên a, b để tam thức bậc 2 trên có

Delta m là một số chính phương.      

*14/3/1879 : Ngày sinh của Nhà bác học vĩ đại Albert Einstein.

      Quá trình và kết quả soạn như sau :

      Thay U = 14m +3 và V = 18m +79 vào định thức trực soạn trên để có :           

(14m +3)x2 + (18m +79)x + [ 3(14m +3)  + (18m +79) ]                   =>  (14m +3)x2 + (18m +79)x + 60m + 88                      =>  Delta x = – 3036m2 – 2804x + 5185)                        =>  Delta m = 28042 + 4(3036)(5185)                                  = 70.829.056 = (   8416) 2

( Dấu + và – trước số 8416 không hiển thị được)      

Delta m là số chính phương và phương trình (Dx) có

hai nghiệm m phân biệt.

      Nay, Tốc Soạn Toán Học giới thiệu thêm cặp định

số 3 và  –1.

      Từ cặp định số trên viết thành định thức trực soạn

ra tam thức bậc 2 có tham số m mới như sau :

                         Ux2 + Vx + 3U V     (2) 

      Cho lại đề toán trên :     

      Cho tam thức bậc 2 có tham số m :

( 14m +3)x2  + (18m +79)x + ( am +b)     

       Tìm hai số nguyên a, b để tam thức bậc 2 trên có

Delta m là một số chính phương.

       * 14/3/1879 : Ngày sinh của Nhà bác học vĩ đại

Albert Einstein

       Quá trình và kết quả soạn như sau :

    Thay U = 14m +3 và V = 18m +79 vào định thức trực

soạn (2)trên để có :           

(14m +3)x2 + (18m +79)x + [ 3(14m +3)  – (18m +79) ]                =>  (14m +3)x2 +(18m +79)x + 60m + 88                  =>  Delta x = – 1020m2 +6476x + 7081)                         =>  Delta m = 64762 + 4(1020)(7081)                                                    = 70.829.056 = (   8416) 2             

( Dấu + và – trước số 8416 không hiển thị được)

       Delta m là số chính phương và phương trình (Dx)

có hai nghiệm m phân biệt.

        Như vậy, Kết quả soạn từ định thức (1) và kết quả soạn từ định thức (2)

hoàn toàn giống nhau, cùng có Delta m = (   8416) 2

   Bạn nào nhanh trí một chút sẽ  biết tại sao nó giống

nhau như thế !

_______________________

 Soạn ngày : 13/7/2013

 

Read More

(017) Chữ số thần kỳ phát hiện trong Kim tự tháp Ai Cập

Bí mật chữ số 142857, chữ số thần kỳ Kim tự tháp Ai Cập

142857

Số này có 6 chữ số khác nhau và nếu quên ta có thể làm phép tính : 1/7 = 0,(142857)

Hãy lấy nó nhân từ 1 đến 6 để xem sự thần kỳ của nó nhé

142857 x 1 = 142857
142857 x 2 = 285714
142857 x 3 = 428571
142857 x 4 = 571428
142857 x 5 = 714285
142857 x 6 = 857142

Chữ số cũng như thế, chỉ hóan đổi vị trí khi xuất hiện. Nếu ta lấy nó nhân cho 7 thì kết quả kinh ngạc là: 999999

Nếu mà :

142 + 857 = 999
14 + 28 + 57 = 99

Cuối cùng, chúng ta lấy 142857 nhân với 142857, đáp số là 20408122449 lấy 5 chữ số trước + với 6 chữ số sau ta được số là bao nhiêu ?

20408 + 122449 = 142857

Giải đáp sự thần kỳ trong chữ số 142857

Chữ số thần kỳ này được phát hiện trong Kim tự tháp Ai Cập, nó là một tổ hợp số thần kỳ, nó chứng minh MỘT TUẦN CÓ 7 NGÀY nó tự tăng lũy tiến 1 lần từ 6 chữ số của nó, theo tuần tự nó luân chuyển trị 1 lần, đến ngày thứ 7, chúng sẽ nghỉ, do số 999999 thay thế, chữ số càng tăng càng lớn, mỗi lần vượt quá chu kỳ một tuần, mỗi chữ số đều phải phân thân 1 lần, bạn không cần dùng máy tính, chỉ cần biết phương pháp phân thân của nó, là có thể biết đáp số lũy tiến tiếp theo của nó. Nó còn những chổ thần kỳ hơn nữa đang chờ các bạn khám phá ! Có lẽ nó là mật mã của vũ trụ, nếu bạn phát hiện được sự bí mật thần kỳ chân chính…………….

Nếu thích thì lên google tìm xem thêm 🙂 Tại ad bỉu ngắn gọn chứ số này MAGIC lắm ^^

-Lolita-
Trúc Anh Nguyễn Ngọc

Read More

Page 6 of 6« First...23456