Bài mới

(104) Soạn phương trình hợp tích chuẩn bị chào mừng Quốc khánh 2/9 Chuẩn bị chào mừng Quốc khánh 2/9 sắp tới, bạn hãy chọn những nhị thức bậc nhất theo x (Un) để soạn thành những phương trình hợp tích sau : 1). (2x+9)(19x+45)–(U1) (U2) + (U3) (U4) = 0 => 2x2 + 9x +1945…

(101) Một phương trình hợp tích với 3 mốc lịch sử quan trọng Chọn phương trình 1.1a trong bài giới thiệu liền trước  (100) Nâng phương trình hợp tích từ 3 số hạng lên 5 số hạng làm phương trình gốc : 1.1a). (19x+5)(46x+210)+(18x+90)(32x +148) + (45x+156)(73x+189)  + (40x+214)(72x+274) – (54x+184)(141x+557) = 0 => x2 +3x +2 =…

(100) Nâng phương trình hợp tích từ 3 số hạng lên 5 số hạng Chọn phương trình hợp tích (1.1) trong bài giới thiệu (099) Biến phương đồng nghiệm một phương trình hợp tích để làm phương trình gốc : 1.1). (19x+5)(205x+484)+(18x+90)(259x +581) – (93x+282)(92x+194)  =  0 => x2 + 3x + 2 = 0 Trên…

(099) Biến phương đồng nghiệm một phương trình hợp tích Biến phương đồng nghiệm một phương trình hợp tích là dùng một phương pháp nào đó để biến đổi một phương trình hợp tích có sẳn thành một hay nhiều phương trình hợp tích khác có cùng nghiệm số với phương trình hợp tích có…

(098) Nâng phương trình hợp tích từ 3 số hạng lên 4 số hạng Có bạn hỏi:Từ trước đến nay Tốc Soạn Toán Học chỉ giới thiệu phương trình hợp tích 2 hoặc 3 số hạng. Hãy cho biết xem : Tốc Soạn Toán Học có soạn được những phương trình hợp tích có nhiều…

(097) Phương trình hợp tích có hai nghiệm nguyên theo ý muốn         Tốc Soạn Toán Học trân trọng giới thiệu thêm :     Đề toán tốc soạn 32.04:      Tìm thật nhanh những nhị thức bậc nhất Un theo x để soạn 5 đề toán tốc soan sau,với mổi đề lập thành 10 phương…

(096) Phương trình hợp tích mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 Theo đề nghị của hai bạn và để giới thiệu về khả năng soạn toán nhanh chóng, theo ý muốn, Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu thích toán học một đề toán tốc soạn với 5 kết quả được…

(095) Giới thiệu phương trình hợp tích có chứa ngày sinh, ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh                   ______________________ Để giới thiệu về khả năng soạn toán nhanh chóng và theo ý muốn, Tốc Soạn Toán Học trân trọng tặng các bạn yêu thích toán học đề toán tốc soạn với 5 kết quả…