(008) Phương trình hợp tích có biệt số delta x theo ý muốn

Phuong trinh hop tich

Xem và tải file word tại đây : https://docs.google.com/file/d/0BzSnHHs57iuGSGs1aWZPZG9id2M/edit

Bình luận với Facebook

Speak Your Mind