(1721) KHƠI DẬY TIỀM NĂNG

(1721) KHƠI DẬY TIỀM NĂNG

Nội lực, tiềm năng mạnh dạn khơi,

Nhiều nơi phát triễn nhanh tuyệt vời;

Công lao quan thật vô cùng lớn,

Dân nhớ ơn quan đến muôn đời!

Phương Minh  (8/2018)

1821 (1721, A73, B27)

(1720) RŨ NHAU VỀ QUÊ

(1720) RŨ NHAU VỀ QUÊ

Việt kiều xa xứ rủ nhau về,

Nhìn nước phồn vinh, hứng,vui ghê;

Cứ ở xứ người mà tưởng tượng:

Nước yếu, nghèo , chống phá, càng quê!

Phương Minh  (8/2018)

1820 (1720, A73, B27)

(1719) CHUNG TAY GIÚP NƯỚC

(1719) CHUNG TAY GIÚP NƯỚC

Nhờ toàn dân góp sức hăng say,

Nước Việt Nam từng bước đổi thay;

Bên thua cuộc nên quên hận củ,

Vì dân nước, hòa hợp chung tay!

Phương Minh  (6/2018)

1819 (1719, A73, B27)

 

(1718) NHÌN LẠI QUÊ HƯƠNG

Cứ hận thù Cộng sản mãi sao?
Về quê thăm lại thử xem nào!
Nhìn thành, quê quá nhiều thay đổi
Ai cũng trào dâng nỗi tự hào!
1818 (1718, A73, B27)

(1717) ĐẠT ĐẾN HẠNH PHÚC

Bên thua cuộc thù hận hoài sao?
Hòa hợp, cùng nhau góp sức nào!
Nước mạnh, dân giàu trong độc lập,
Ước mơ hạnh phúc đạt càng mau!
1817 (1717, A73, B27)

(1716) ĐUỔI HẾT XÂM LĂNG

Bắc Nam thống nhất chẳng vui sao?
Bên thắng cuộc công lớn biết bao!
Đuổi hết xâm lăng, giành độc lập,
Công nầy, phủ nhận mà đành sao?!
1816 (1716, A73, B27)

(1715) CHỐNG PHÁ LÀM CHI

Chống phá làm chi cho uổng công?
Việt Nam đang trụ vững như đồng!
Làm sao lật đổ thành công được?
Ôm hận thù hoài ,,, có khổ không?!
1815 (1715, A73, B27)

(1714) CHUNG TAY GIÚP NƯỚC

Nhờ toàn dân góp sức hăng say,
Nước Việt Nam hội nhập, đổi thay;
Thịnh vượng, yên bình,… vững bước tiến,
Những người xa xứ nên chung tay!
1814 (1714, A73, B27)

(1713) ÔM HẬN THÙ

Bại trận mà không hề chịu thua,
Quen quanh co đỗ lỗi, phân bua!
Ngụy quân vẫn cứ khoe mình giỏi,
Ôm hận thù trong nỗi đắng, chua!
1813 (1713, A73, B27)

(1712) CHÊ,CHỬI SAO ĐÀNH?

Cộng sản vì dân nước đấu tranh,
Chủ quyền độc lập quyết tâm giành!
Giúp Bắc, Nam cùng vui thống nhất,
Chê, chửi Cộng sản sao nỡ đành?!
1812 (1712, A73, B27)