(1682) SÁNG NGỜI NHÂN CÁCH

Nợ nước, ơn dân quyết đáp đền,
Công tiền nhân nhớ mãi không quên!
Đó là đạo lý cần tôn trọng,
Sống được vậy, nhân cách sáng lên!
Phương Minh (3/1966)
1782 (1682, A73, B27)
*2017 : 2/12

bình luận

bình luận