(1692) THU HÚT NHÂN TÀI

Chủ trương thông thoáng luôn luôn cần,
Thu hút nhân tài vui góp phần;
Tuổi trẻ lại càng thêm háo hức
Góp công giúp nước mạnh giàu dần!
Phương Minh (7/2002)
1792 (1692, A73, B27)

bình luận

bình luận