(1683) DỄ THÀNH NHÂN

Các lớp trước công lớn biết bao,
Xem thường công họ mà đành sao?!
Nhớ công lao, tiếp bước người trước ,
Càng dễ thành nhân phải không nào?!
Phương Minh (3/1966)
1783 (1683, A73, B27)

bình luận

bình luận