*(0109 – A03) VIẾT NỮA ĐI NÀO!

*(0109 – A03) VIẾT NỮA ĐI NÀO!
Viết nữa đi nào! Viết nữa đi!
Từ lâu đã từng thấy nghe gì?
Bất công trước mắt không xa lắm,
Áp bức trên đời chẳng thiếu chi!
Bút cứng cần trui qua chiến đấu,
Văn tài nên luyện giữa gian nguy!
Dân ta đã đổ nhiều xương máu,
Hãy góp phần vào, sáng tác đi!
(10/1963)

19/12 (299)

*2016 : 26/4 (337)

*(0109 – A02) VÌ DÂN

*(0109 – A02) VÌ DÂN
Tranh đấu vì dân phải hiểu dân,
Đi sâu, đi sát góp thêm phần;
Toàn tâm phục vụ khi dân muốn,
Trọn ý hy sinh lúc nước cần.
Gian khổ lâu dài không nản chí,
Công lao nhiều mấy chẳng công thần.
Tự do quyết đổi bằng xương máu,
Sinh, tử dù ai cũng một lần!
(9/1964)

*2015: 3/2 , 21/4 (140), 19/12 (290)

*2016 : 26/4 (339)

*(0074 – A01) THÀNH QUẢ VĨ ĐẠI

*(0074 – A01) THÀNH QUẢ VĨ ĐẠI
Công người Cộng Sản lớn làm sao :
Giúp Việt Nam ta lớn mạnh mau.
Bạo lực con đường tranh đấu đúng,
Công nhân giai cấp quyết tâm cao!
Đâm sâu ba mũi ta thừa thắng,
Đá mạnh hai chân địch té nhào!
Đuổi hết xâm lăng, giành độc lập,
Vì dân Đảng tạo lắm công lao!
(5/1975)

3/5 (160), 1/9 (345), 21/12 (295) – *2016 : 3/5 (358) – *2017 : 3/2 (3-559)