(1662) SÁNG TÁC THƠ         ->TT 009

Đồng cảm việc đời sáng tác thơ,
Khuyên lơn, cảnh báo,…gởi niềm mơ;
Mong sao cuộc sống thêm tươi đẹp.
Thiên hạ cùng vui thỏa mộng chờ!
Phương Minh (5/1966)
1762(1662, A73, B27)

(1658) THÓI QUEN CẦN LUYÊN ->TT 005

Thắc mắc, tìm tòi thành thói quen,
Tư duy xa, rộng,… càng đáng khen;
Học cao mà thiếu thói quen ấy,
Thành đạt trong đời khó lắm nghen!
Phương Minh (5/1983)
1758(1658, A73, B27)

(1596) HAM HỌC        ->TT 008

(1596) HAM HỌC        ->TT 008
Học để làm người, để tiến thân,
Cả hai mục đích đều luôn cần!
Nguồn vui, lợi ích vô cùng lớn,
Ham học giúp ta đạt mộng dần!
Phương Minh (7/1983) 

*2016 : 21/11 (496)

1678(1596, A55, B27)

(1459) LỜI KHUYÊN TRONG THƠ  ->TT 003

(1459) LỜI KHUYÊN TRONG THƠ  ->TT 003
Bài thơ nào ẩn chứa lời khuyên,
Vì lợi chung, đọc thấy thích liền!
Ai chẳng đồng tình với tác giả,
Cũng nên thông cảm, không nên phiền!
Phương Minh (12/1976)

*2016 : 9/5 (369)

 

(1297) TÂM CỐNG HIẾN->TT 004

(1297) TÂM CỐNG HIẾN->TT 004
Tâm cống hiến nâng nhân cách lên,
Giúp người yêu nước chí thêm bền!
Người nào thật dạ vì dân nước,
Công họ muôn đời dân chẳng quên!
Phương Minh
(9/1989)

 *2015 : 21/11 (285}

(1173) TÌNH YÊU NƯỚC DÂN        ->TT 012

(1173) TÌNH YÊU NƯỚC DÂN        ->TT012
Yêu nước dân, tình cao thượng thay,
Càng yêu càng đắm đuối, mê say!
Người yêu dân nước không nề khổ;
Công họ dân mình ghi nhận ngay!
Phương Minh (6/1972)

 11/10

 

(1010) HIỂU Ý THƠ        ->TT010, 011

(1010) HIỂU Ý THƠ        ->TT010, 011
Đọc thơ hiểu hết ý người làm.
Tưởng dễ mà là việc khó kham!
Những ý thơ nằm ngoài tự nghĩa,
Hiểu chưa thấu đáo cũng đành cam!

17/2, 6/4 (122)

 

 

(0919) KHÔNG QUÍ TÌNH NGƯỜI      =>TT014, 016

(0919) KHÔNG QUÍ TÌNH NGƯỜI      =>o14, o16
Tình người không quí, quí vàng, tiền,
Cuộc sống làm sao khỏi đảo điên?!
Lừa đảo, tranh giành, … và chụp giựt,
Không mong, họa vẫn đến ngay liền!
Phương Minh (9/1974)

(0211) TÌM VÀ HƯỞNG HẠNH PHÚC     =>TT 022

(0211) TÌM VÀ HƯỞNG HẠNH PHÚC     =>TT022
Hạnh phúc tìm hoài chẳng thấy đâu,
Do nhiều tham vọng, lắm nhu cầu!
Nếu như cam sống đời đơn giản,
Hạnh phúc dễ tìm, lại hưởng lâu!
  (1/1966)

*2015 : 15/3 (94)

(0208) CHẤT ĐỜI TRONG THƠ  ->TT001

(0208) CHẤT ĐỜI TRONG THƠ  ->TT001
Sáng tác được thơ đượm chất đời,
Quả là khó lắm phải đâu chơi !
Không qua cảm xúc đầy chân thật,
Ý có đâu mà diễn được lời!
(8/1964)

(TT01)

*2015 : 25/10 (277)

*2016: 29/6 (435)

*2017: 8/1 (539)