*(1325 – A33) Ý ĐỒ BÀNH TRƯỚNG

*(1325 – A33) Ý ĐỒ BÀNH TRƯỚNG
Quen làm càn, lập luận loanh quanh,
Đường lưỡi bò trơ trẽn nổi danh!
Đảo Việt đừng mong thâm độc chiếm,
Biển Đông đâu dể nhẫn tâm giành!
Bản đồ thế giới in đầy đủ,
Tư liệu năm châu ghi rỏ rành!
Trung quốc làm sao đủ chứng lý,
Ý đồ bành trướng dể chi thành?!
Phương Minh (23/11/2015)

*2015 : 29/11 (289)

*2016: 1/7 (440)

 

Read More

*(1325 – A31) KHỔ VÌ BÀNH TRƯỚNG

*(1325 – A31) KHỔ VÌ BÀNH TRƯỚNG
Mong một ngày mai có đổi đời,
Ý đồ bành trướng thành xa vời!
Ước mơ chiếm biển tan theo gió,
Tham vọng hiếp người sớm bốc hơi!
Thế giới cùng nhau vui hạnh phúc,
Toàn cầu chung sức tạo an ngơi!
Bọn ham bành trướng còn hăng máu,
Nhân loại làm sao sống thảnh thơi ?!
Phương Minh (18/11/2015)

2015 : 14/12 (296)

 *2016: 6/7 (445)

 

Read More

Page 1 of 3123