(1453) XA QUÊ HƯƠNG

(1453) XA QUÊ HƯƠNG
Người bình thường sống xa quê hương,
Từng kỷ niệm xưa gợi nhớ thương!
Mọi việc buồn, vui nơi xứ mẹ,
Tưởng quên rồi mà vẫn còn vương!
Phương Minh (4/2016)

 

 

(1065) HƯỚNG VỀ CỐ HƯƠNG

(1065) HƯỚNG VỀ CỐ HƯƠNG
Kiều bào sinh sống ở muôn phương,
Luôn hướng lòng về với cố hương;
Chia sẻ vui, buồn cùng đất nước.
Nước mình, mình phải thật lòng thương!
Phương Minh (2/2015)

 

 

(0745) VỀ VỚI CỐ HƯƠNG

(0745) VỀ VỚI CỐ HƯƠNG
Tổ quốc Việt Nam luôn nhớ thương,
Dân mình lưu lạc ở muôn phương;
Mong sao họ trở về sum hợp,
Chia sẻ vui. buồn với cố hương!
Phương Minh (4/1983)

*2016: 7/7 (446)

 

 

(0184) TÌNH QUÊ

(0184) TÌNH QUÊ
Còn nơi nào sánh được quê hương,
Kỷ niệm nhiều và đáng nhớ thương?!
Xa cách quê, sống nơi xứ  lạ,
Mới thấy tình quê quí lạ thường !
(8/1985)

(0147) TÌNH QUÊ NƠI ĐẤT KHÁCH

(0147) TÌNH QUÊ NƠI ĐẤT KHÁCH
Nơi đất khách, quê nhà giữa tim,
Còn bao kỷ niệm… óc luôn tìm;
Tình quê lúc đó vô cùng quí,
Càng quí hơn khi sống nổi chìm!
(7/2009)

 

Đã giới thiệu:
*2015: 11/2 ,