*(1653 – A66) LÒNG THI NHÂN

Thi nhân luôn muốn lợi nhân sinh,
Gởi gắm tâm tư thật chí tình;
Thấy nước tiến nhanh càng hứng khởi,
Nhìn dân còn khổ khó làm thinh.
Cầu mong nhân nghĩa nhiều người thích,
Ước muốn ác tham lắm kẻ khinh;
Nhân loại ngày càng thêm tiến bô,
Năm châu chung hưởng cảnh thanh bình!
Phương Minh (10/1985)
1746(1653, A66, B27)
*2017: 6/2 (562), 29/9

Read More

**(1613 – Ạ57) TIẾN BƯỚC

**(1613 – Ạ57) TIẾN BƯỚC

(Họa bài TIẾP BƯỚC của TruongVu)

Trường đời luôn giử vững đôi chân,
Tiếp bước cha anh chẳng ngại ngần;
Hiện tại nguồn vui hòa nắng tỏa,
Tương lai rạng rở tiếng lòng ngân.
Không mơ thụ hưởng đời tiên cảnh,
Chỉ ước đủ gan quét bụi trần;
Khắp nước dân vui càng hạnh phúc,
Mong toàn nhân loại thắm tình thân! .
Phương Minh(9/12/2016)

1697(1613, A57, B27)

______________________________

 

Trường Xuân Kiều

· Haiphong, Hải Phòng · 9/12/2016

CẤT BƯỚC

Sông đời trải bước vững bàn chân
Rực rỡ ngàn hoa nở thắm ngần
Ngẩng mặt trời cao màu nắng tỏa
Nghiêng mình đất rộng tiếng lòng ngân
Anh hùng quả quyết rời tiên cảnh
Dũng khí hiên ngang quét bụi trần
Thoả chí tang bồng riêng một cõi
Trông về đất mẹ ngóng tình thân .

TruongVu
18-11-2015

Read More

*(1491 – A55) TRẢI RỘNG TÌNH NGƯỜI

*(1491 – A55) TRẢI RỘNG TÌNH NGƯỜI
Thi nhân cứ mãi ước mơ xa,
Luôn muốn tình người trải rộng ra:
Xung đột, chiến tranh,… luôn vắng bóng,
Phồn vinh, hạnh phúc,… khắp muôn nhà,
Hòa bình các nước vui gìn giữ,
Công lý muôn dân yêu thiết tha,…
Được thế, loài người ai cũng hưởng:
Thiên đường ngay tại trần gian ta!
Phương Minh (8/2016)

*2016 : …/8 – *2017 : 11/2 (565), 16/10

Read More

Page 1 of 41234