(1708) GẶP ĐƯỢC ĐÔNG Y

Hữu duyên mới gặp được đông y,
Ngược lại khó biết thành tựu gì?!
Dùng thuốc hoặc là không dùng thuốc,
Đều cho hiệu quả rất thần kỳ!
Phương Minh  (4/2018)
1808 (1708, A73, B27)

(1632) ĐIỀU TRỊ ĐÔNG Y

(1632) ĐIỀU TRỊ ĐÔNG Y
Âm dương, khí huyết giữ điều hòa,
Bệnh chứng giảm dần, người khỏe ra;
Đề kháng cao, da mịn, sắc sáng,…
Đông y hiệu quả diệu kỳ mà!
Phương Minh(10/1977)
1716(1632, A57, B27)

(1624) NHAI KỸ, THỞ SÂU

(1624) NHAI KỸ, THỞ SÂU
Ăn nhai kỹ, hít thở dài hơi,,
Hai cách dưỡng sinh tốt  tuyệt vời!
Sức khỏe nâng cao, thêm tuổi thọ,
Không hao tiền, lợi lắm ai ơi!
Phương Minh (10/1972)
1708(1624, A57, B27)

*2017 : 28/7

(1338) DƯỠNG SINH

(1338) DƯỠNG SINH

Khéo ăn, siêng luyện để cường thân,
Học, đọc kiên trì mở óc dần;
Thể, trí nâng cao càng lợi lớn,
Lợi nhà, lợi cả nước và dân!

 Phương Minh(3/2010)

*2017 : 26/7

 

 

 

(1289) THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

(1289) THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
Thực phẩm chức năng quá ngược đời,
Không thay được thuốc trị cho người!
Thế mà quãng cáo trị nhiều thứ,
Càng khiến bệnh nhân thêm rối bời!
Phương Minh
(2/2010)

*2015 :

 

(1213) HÀNH Y VỚI TÂM TỐT

(1213) HÀNH Y VỚI TÂM TỐT
Danh y thời trước lập danh phương,
Hướng dẫn người sau rất tỏ tường;
Thầy thuốc học, dùng với tâm tốt,
Bệnh nhân thoát khổ vui khó lường!
Phương Minh (8/2015)

 

(1212) TIN TƯỞNG ĐÔNG Y

(1212) TIN TƯỞNG ĐÔNG Y
Tin tưởng đông y chẳng uổng công,
Càng tin càng dể thỏa lòng mong;
Có duyên mới hưởng thành tựu tôt,
Nghe tiếng đồn đâu biết tốt không?!
Phương Minh (8/2015)

 

(1210) TIỀN MẤT, TÂT MANG

(1210) TIỀN MẤT, TÂT MANG
Trị bịnh dở mà lại giỏi khoe,
Bịa nhiều bịnh án đem ra lòe;
Bịnh nhân không thận trọng, tin vội,
Tiền mất, tật mang, chắc chắn nè!!
Phương Minh (8/2015)

 

(1196) GIAO MẠNG LẦM THẦY

(1196) GIAO MẠNG LẦM THẦY
Thầy thuốc mà không có lương tâm,
Bệnh nhân giao mạng là sai lầm!
Loại thầy thuốc xấu luôn vì lợi,
Lòng họ phần đông rất ác, thâm!
Phương Minh(2/1985)

 

(1189) XOA DỊU NỔI ĐAU

(1189) XOA DỊU NỔI ĐAU
Xoa dịu nổi đau của bệnh nhân,
Là nguồn vui thầy thuốc luôn cần?!
Cái tâm trị bịnh cần vô kể,
Tâm áy giúp thầy thuốc giỏi dần!
Phương Minh(7/1965)