(1653) BIỂN KHỔ ĐỜI

(1653) BIỂN KHỔ ĐỜI
Biển khổ đời do bởi chúng ta,
Phần đông vì chẳng chịu nhìn xa;
Bon chen , chụp giựt, tranh quyền  chức,…
Tự tạo khổ mà chẳng nhận ra!
Phương Minh (3/1969)

1742(1653, A62, B27)

 *2017 : 11/11

(1644) LÀM VIỆC LỢI ĐỜI

(1644) LÀM VIỆC LỢI ĐỜI
Muốn tránh xa hành vi ác, tham,
Của, tiền phi nghĩa quyết không ham;
Những gương nhân, thiện luôn tìm học,
Việc lợi đời nên vững chí làm!
Phương Minh (9/1965)
1728(1644, A57, B27)

 

 

(1623) QUÊN NHÂN ĐỨC

(1623) QUÊN NHÂN ĐỨC
Danh, lợi, quyền,… mà bảo chẳng ham,
Dối lòng như thế nghe sao kham?!
Đừng vì ham mà quên nhân, đức,
Biến mình thành những kẻ ác, tham!
Phương Minh (10/1996)
1707(1623, A57, B27)

(1621) NGƯỜI BẢN LĨNH

(1621) NGƯỜI BẢN LĨNH
Việc làm sai trái rõ mười mươi,
Cứ chối quanh co đáng hổ ngươi;
Từ tốn nhận sai, kiên quyết sửa,
Là người bản lĩnh, đâu ai cười!
Phương Minh (10/1996)
1705(1621, A57, B27)

(1602) CỨ VIỆC ĐI!

Đã chọn đúng đường, cứ việc đi!
Gian lao, trở ngại chẳng nề chi!
Lợi dân, ích nước là trên hết,
Tổ quốc cần, ta còn ngại gì?!
Phương Minh (9/1974)
1685(1602, A56, B27)

(1600) CHỌN THEO SỞ THÍCH

Sở thích lợi đời cứ bám đeo,
Thứ nào không lợi chẳng thèm theo;
Những gương hay, tốt luôn tìm học,
Nhân nghĩa làm sao đến nổi nghèo?!
Phương Minh (11/2010)
 1683(1600, A56, B27)
*2017 : 1/11

(1599) THẬT LÒNG CA NGỢI

Người mình ghét làm được điều hay,
Mình vẫn thật lòng ca ngợi ngay;
Vì ghét người cam tâm phủ mhận,
Do mình dở, xấu,…đáng buồn thay!
Phương Minh (11/2010)
1682(1599, A56, B27)

(1557) TÀI VÀ TÂM

(1557) TÀI VÀ TÂM
Một chữ tâm bằng ba chữ tài,
Lời Nguyễn Du từng nói chẳng sai!
Có nhiều tài mà tâm không có,
Thật khó mà không tạo họa tai!
Phương Minh (4/1985)

1639(1557, A55, B27)

*2016 : 29/10 (486)

*2017 : 1/11

(1555) LÒNG NHÂN ÁI

(1555) LÒNG NHÂN ÁI
Lòng nhân ái cần phải đề cao,
Sở hữu được càng quý biết bao!
Có lắm người từng nhờ đến nó,
Mà nhân cách rực sáng như sao!
Phương Minh (4/1985)

1637(1555, A55, B27)

(1534) CƯỚP CÔNG NGƯỜI

(1534) CƯỚP CÔNG NGƯỜI
Nịnh trên, ép dưới,… nhằm tranh công
,
Bể bạc ra rồi có nhục không?!
Công trạng của ai người ấy hưởng,
Cướp công người khó thỏa ước mong!
Phương Minh (7/1979)