*(1648 – A62) NGUỒN VUI LỚN

*(1648 – A62) NGUỒN VUI LỚN

Nguồn vui độc lập tỏa muôn nhà,
Khắp nước mình thêm rực sắc hoa;
Dân chủ không là mơ ước khó,
Tự do chẳng phải đợi chờ xa.
Toàn dân giữ nước luôn bền vững,
Cả nước giúp dân rộn tiếng ca;
Nước mạnh, dân giàu lên từng bước,
Là nguồn vui  lớn phải không a ?!

Phương Minh (5/1976)

1737(1648, A62,B27)

*2017 : 30/10

(1466) THÊM HẠNH PHÚC

(1466) THÊM HẠNH PHÚC
Làm tròn trách nhiệm của công dân,
Thực hiện những việc dân, nước cần;
Với láng giềng chân tình, thuận thảo,…
Gia đình ta hạnh phúc thêm dần!
Phương Minh (11/1980)

*2016 : 11/6 (408)

 

 

(1346) THƠ TỨ TUYỆT


(1346) THƠ TỨ TUYỆT
Bốn câu hai tám chử mà thôi,
Gởi gắm tâm tư cũng đủ rồi!
Tứ tuyệt thất ngôn thêm sáng giá,
Khi bài thơ thắm đượm màu đời!
Phương Minh (5/2005)

*2016 : 8/1 (303), 11/5 (374)

_________________________

Chieutim Cửa Tùng · 117 bạn chung

Bác Võ Văn Lễ
Họa vui với bác, có gì sai mong bác lượng thứ nhé.
THẤT NGÔN TỨ TUYỆT
Bốn câu hai tám chữ nhiều rồi
Có viết tăng thêm cũng vậy thôi
Tứ tuyệt lưu truyền cùng hậu thế
Thất ngôn sáng mãi đến muôn đời

 

 

(1345) DÂN VUI

(1345) DÂN VUI
Khi cải tiến thành ra “cải lùi”,
Chỉ làm dân nếm khổ thay mùi!
Nếu sau  cải tiến dân thêm lợi,
Mới khiến lòng dân thật sự vui!
Phương Minh (10/1992)

 

 

(1331) GIÀU CHÂN CHÍNH

(1331) GIÀU CHÂN CHÍNH
Người giàu chân chính đáng tôn vinh,
Bởi họ làm ăn rất chí tình!
Lao lực, lao tâm không nề khổ,
Họ giàu càng lợi nước dân mình!
Phương Minh (9/1981)

*2015 : 11/12 (294)

*2016 : 13/5 (377)

 

(1305) DÂN KHÔNG HAM

(1305) DÂN KHÔNG HAM
Việc lớn, việc dân lợi,… không làm,
Cứ làm những việc dân không ham!
Tình hình nầy kéo dài thêm nữa,
Muốn dân đồng thuận dể gì kham!
Phương Minh
(5/2009)

 

 

(1304) KHAI THÁC BIÊN

(1304) KHAI THÁC BIÊN
Lãnh thổ  liên thông với biển nhiều,
Việt Nam thuận lợi biết bao nhiêu!
Tài nguyên từ biển vô cùng lớn,
Khai thác sớm càng lợi lắm điều!
Phương Minh
(9/1983)

 

 

(1302) CÙNG THẤY LÒNG VUI

(1302) CÙNG THẤY LÒNG VUI
Thưởng thức bài thơ có lợi đời,
Mà đồng cảm được qua từng lời;
Thi nhân, độc giả thêm gàn gũi,
Cùng thấy lòng vui thật tuyệt vời!
Phương Minh
(9/2015)

*2015 : 21/10 (256)

 

(1300) DÂN KHÔNG LƠI

(1300) DÂN KHÔNG LƠI
Nhiều chủ trương đề ra tưởng hay,
Đưa vào thực hiện khó khăn ngay!
Chỉ vì dân thấy dân không lợi,
Dân chẳng đồng tình rối lắm thay!
Phương Minh 
(5/1984)

 

(1297) TÂM CỐNG HIẾN->TT 004

(1297) TÂM CỐNG HIẾN->TT 004
Tâm cống hiến nâng nhân cách lên,
Giúp người yêu nước chí thêm bền!
Người nào thật dạ vì dân nước,
Công họ muôn đời dân chẳng quên!
Phương Minh
(9/1989)

 *2015 : 21/11 (285}