(1047) CHỜ XUÂN ĐẾN

(1047) CHỜ XUÂN ĐẾN

(Họa lại bài”ĐÔNG TÀN” của Dung Muecke)

Ai cũng muốn đông sớm lụi tàn,
Khiến thời tiết lạnh càng mau tan.
Thành, quê rộn rip chờ xuân đến,
Tràn ngập niềm vui, không tiếng than!
(22/1/2015)

ĐÔNG TÀN
Chỉ ước hàn đông chóng lụi tàn
Cho mùa tuyết phủ chóng mau tan
Xuân về nở nụ đâm chồi biếc
Khởi sắc vần thi hết thở than
Dung Muecke (21.01.15)

 

(1044) NÚP BÓNG CHÙA

(1044) NÚP BÓNG CHÙA
Lắm kẻ giả tu núp bóng chùa,
Tiền bá tánh cúng cứ gom, đùa!
Tham, sân, si vẫn còn vướng, bận,…
Nhờ họ cầu an sao khỏi thua?!
(8/1965)

(1040) MUA ÁN

(1040) MUA ÁN
Án nặng, nhẹ tùy lượng vàng, tiền,
Cán cân công lý lệch ngay liền!
Xưa nay chuyện ấy thành thông lệ,
Phá lệ, làm sao khỏi vướng phiền?!
(2/1981)

(1006) DỂ MẤT CHỦ QUYỀN

(1006) DỂ MẤT CHỦ QUYỀN
Đa nguyên, đa đảng chẳng nên đâu,
Các đảng tranh nhau rối ngút đầu;
Độc lập, chủ quyền càng dể mất,
Mất đi rồi… nhục, khổ dài lâu !
Phương Minh (5/2007)

 

 

(0575) GIÀU PHI PHÁP

(0575) GIÀU PHI PHÁP
Dùng thủ đoạn phi pháp để giàu,
Khó lòng an hưởng mãi về sau!
Không xài phung phí tiêu tan hết,
Rồi cũng vào lao nếm khổ đau!
Phương Minh (2/1997)

 

(0566) TIN VÀO MẠNG SỐ

(0566) TIN VÀO MẠNG SỐ
Tài, mệnh không hề đố kỵ nhau,
Chí cao thành đạt lại càng mau!
Có tàì, không chí thành công khó,
Mệnh số : quá tin càng bại đau!
Phương Minh (8/1965)

(0563) LỢI DỤNG ĐƯỜNG TU

(0563) LỢI DỤNG ĐƯỜNG TU
Nhà tu ham kiếm lợi, quyền, danh,
Còn vướng đường trần tu sao thành?
Tồn tại giả tu càng bất lợi,
Họ là sâu đã làm rầu canh!
(7/1997)

 

(0559) CHÊ KHEN QUÁ ĐÁNG

(0559) CHÊ KHEN QUÁ ĐÁNG
Chê, khen quá đáng: bệnh trầm kha,
Ai sợ thì… cần phải tránh xa!
Cảnh giác, coi chừng lây nhiểm bệnh!
Nhiểm lây rồi…đâu dể nhận ra!
(3/1982)

(0557) NHẮN VỚI TỬ TÙ

(0557) NHẮN VỚI TỬ TÙ
Tội tày tròi mà xin khoan hồng,
Ơn huệ ấy là chuyện khó mong!
Cứ thật lòng ăn năn, sám hối,
Chờ đi thanh thản có hơn không?
(8/2003)

(0525) NHỚ

(0525) NHỚ
Ai nhớ mình? Mình lại nhớ ai?
Nhớ ai? Ai nhớ? Nhớ ai hoài?!
Nhận, cho tình cảm vô cùng lạ!
Sòng phẳng, cân bằng : được mấy ai?!
Phương Minh (11/1965)

*2015 : 29/6 (192)