(1502) LƯU GƯƠNG QUÝ, HAY

Có chức, quyền mà sống thẳng, ngay,
Cả đời giữ  sạch óc và tay!
Vì dân, nước chẳng nề gian khổ,
Lưu lại cho đời gương quý, hay!
Phương Minh (11/1985)

(0357) CÔNG SINH DƯỞNG

(0357) CÔNG SINH DƯỠNG
Dù sinh hay dưỡng cũng là công,
Ơn nghĩa cả hai khắc tận lòng;
Nếu chẳng ai sinh làm sao có,
Thiếu người nuôi dưỡng cũng bằng không!
Phương Minh (6/1962)

(0346) NGUỒN VUI CỐNG HIẾN

(0346) NGUỒN VUI CỐNG HIẾN
Nếu so sánh với vui ái ân,
Cống hiến vui hơn gấp bội phần!
Có lắm danh nhân nhờ cống hiến,
Giúp cho nhân cách tỏa xa dần!
Phương Minh (9/1974)

(0299) MỪNG THẮNG LỢI

(0299) MỪNG THẮNG LỢI
Hiệp định Ba Lê đã ký xong,
Niềm vui thắng lợi rộn muôn lòng!
Tự do, độc lập không xa lắm,
Dân tộc mình sắp thỏa ước mong!
Phương Minh (3/1973)

*2015 : 2/5 (152)

(0288) CHÍ NGƯỜI CỘNG SẢN

(0288) CHÍ NGƯỜI CỘNG SẢN
Chí cao, lòng rộng thật vô cùng,
Cộng sản mong cầu đạt mộng chung:
Xã hội đại đồng toàn thế giới,
Bât công, áp bức,…phải cáo chung!
( 8/1961)

(0181) DÂN NGHE QUAN

(0181) DÂN NGHE QUAN
Quan nầy bằng cấp chẳng bằng ai,
Nhưng biết vì dân quyết sửa sai!
Đã hứa, cố làm, không ngại khó,
Khi cần, quan phán, dân nghe ngay!
(9/1998)

(0124) CÔNG RÈN NGƯỜI

(0124) CÔNG RÈN NGƯỜI
“Không thầy đố mầy làm gì nên”,
Lời nhắc nhở nầy, nhớ, chớ quên!
Mở óc, khai tâm công rất lớn,
Nhờ thầy học thức được thêm lên!
(8/1964)

**2015 : 17/11 (283)

*2016 : 17/11 (493)

(0123) CÔNG ƠN CHA MẸ

(0123) CÔNG ƠN CHA MẸ
Lòng mẹ như biển, trời rộng, cao,
Tình cha so kỹ kém đâu nào?!
Công ơn cha mẹ nhiều vô kể,
Con trả hiếu mà hết được sao?!
Phương Minh (7/1977)

*2015 : 15/3 (89)

 

 

*(0074 – A01) THÀNH QUẢ VĨ ĐẠI

*(0074 – A01) THÀNH QUẢ VĨ ĐẠI
Công người Cộng Sản lớn làm sao :
Giúp Việt Nam ta lớn mạnh mau.
Bạo lực con đường tranh đấu đúng,
Công nhân giai cấp quyết tâm cao!
Đâm sâu ba mũi ta thừa thắng,
Đá mạnh hai chân địch té nhào!
Đuổi hết xâm lăng, giành độc lập,
Vì dân Đảng tạo lắm công lao!
(5/1975)

3/5 (160), 1/9 (345), 21/12 (295) – *2016 : 3/5 (358) – *2017 : 3/2 (3-559)