*(1654) NHÂN CÁCH THÊM CAO

Phân biệt được sai, đúng, dở, hay,…
Làm theo hay, đúng đời cần thay!
Nhân cách thêm cao, thiên hạ trọng.
Ngược lại thì uy tín giảm ngay!
Phương Minh (11/1973)
1753(1654, A72, B27)
*2017 : 19/7

(1504) SỐ PHẬN QUAN HƯ

Thấy tiền dân cứ động lòng tham,
Xe xịn, nhà sang quá đổi ham:
Vơ vét, quơ quào không e ngại,
Giờ ngồi gở lịch phải đành cam!
Phương Minh (11/1985)

(1417) TRỌNG TÍNH KHẢ THI

(1417) TRỌNG TÍNH KHẢ THI
Qui định nào thiếu tính khả thi,
Làm phiền dân nên bỏ ngay đi!
Những điều luật khiến dân thêm khổ?
Chỉnh sửa lại liền, giữ ích chi?!
Phương Minh (10/1987)

 

 

(1415) XÂY NỀN HÀNH CHÁNH

(1415) XÂY NỀN HÀNH CHÁNH
Một đất nước xem thường kỷ cương,
Thi nhau bày vẻ rối không lường!
Xây nền hành chánh không bền vững,
Hậu quả nào ai có thể lường!
Phương Minh (10/1987)

 

 

(1409) TÌM HẠNH PHÚC

(1409) TÌM HẠNH PHÚC
Tham vọng cá nhân làm nhức đầu,
Tương lai mù mịt biết về đâu?!
Vì đời cống hiến không nề khổ
Hạnh phúc muốn tìm đâu mấy lâu?!
Phương Minh (6/1987)

 

 

(1381) THÈM MỒI NGON

(1381) THÈM MỒI NGON
Xem lợi danh như thứ mồi ngon,
Tranh giành, chụp giựt dể đau đòn!
Phần đông trượt dốc đường danh lợi,
Khiến cho nhân cách khó lòng còn!
Phương Minh (5/2005)

*

 

(1359) NGUỒN VUI NHÀ THƠ

(1359) NGUỒN VUI NHÀ THƠ
Lời thơ xuất phát từ tâm can,
Đồng cảm buồn, vui,… lẩn trách, than,…
Được độc giả quan tâm thưởng thức,
Nhà thơ cảm thấy vui vô vàn!
Phương Minh (1/2016)

 

 

(1340) CHIÊM NGƯỠNG NHAU

(1340) CHIÊM NGƯỠNG NHAU
Nữ nhân và kể cả nam nhân,
Cơ thể cả hai đẹp tuyệt trần;
Chiêm ngưỡng lẫn nhau vẻ đẹp ấy,
Khiến đời nhân thế vui vô ngần!
Phương Minh (9/1964)

 

 

 

(1335) QUAN, DÂN DỂ GẦN

(1335) QUAN, DÂN DỂ GẦN
Công chức chân tình phục vụ dân,
Sẵn sàng giúp đỡ khi dân cần!
Luôn luôn thể hiện tâm trong sáng,
Được thế, quan dân càng dể gần!
Phương Minh (9/1981)

*2016 : 12/5 (375)

 

(1334) CỐNG HIẾN CẢ ĐỜI

(1334) CỐNG HIẾN CẢ ĐỜI
Người đủ tâm, tài khó kiếm thay,
Tài cao, tâm tốt tìm càng gay!
Họ yêu dân nước, vì nhân loại,…
Cống hiến cả đời, lòng chẳng thay!
Phương Minh (9/1981)

*2016 : 12/5 (376)