(1695) HAI CÁCH THĂNG QUAN

Thật lòng vì nước góp công lao,
Nhân cách càng nhanh rực ánh sao!
Những kẻ thăng quan nhờ cơ hội,
Giữ mình không khéo, họa càng cao!
Phương Minh (5/1998)
1795 (1695, A73, B27)

(1694) CÚNG ĐÌNH CHÙA

Bỏ tiền ra để cúng đình, chùa,…
Sống thiếu nghĩa nhân vẫn thiệt thua!
Tâm ác không thật lòng loại bỏ,
Dễ gì hậu vận chẳng te tua?!
Phương Minh (2/1993)
1794 (1694, A73, B27)

(1693) BỎ THÓI QUEN XẤU

Đốt vàng mã nên bỏ đi ngay!
Lừa dối ông bà tội lớn thay!
Vật đốt thành tro mà xài được,
Thói quen xấu, bỏ sớm càng hay!
Phương Minh (2/1993)
1793 (1693, A73, B27)

(1692) THU HÚT NHÂN TÀI

Chủ trương thông thoáng luôn luôn cần,
Thu hút nhân tài vui góp phần;
Tuổi trẻ lại càng thêm háo hức
Góp công giúp nước mạnh giàu dần!
Phương Minh (7/2002)
1792 (1692, A73, B27)

(1691) DÂN NHÌN QUAN LÀM

Quan tâm toàn những việc cỏn con,
Trách nhiệm vì dân khó giữ tròn;
Những việc dân cần, làm chiếu lệ,
Uy quan trên thật khó lòng còn!
Phương Minh (6/2013)
1791 (1691, A73, B27)

(1690) THÚC ĐẨY TIẾN LÊN

Đấu tranh thúc đẩy tiến lên nhanh,
Gian khổ không nề mộng mới thành!
Áp bức, bất công từng bước giảm,
Tự do, độc lập kiên trì giành!
Phương Minh (3/1973)
1790 (1690, A73, B27)

(1689) ĐỜI LUÔN CẦN

Sống ít nhu cầu, giàu nghĩa nhân
Giúp tâm cống hiến lớn lên dần!
Cho nhiều hơn nhận lòng không nệ,
Người tốt như thế đời luôn cần!
Phương Minh (8/1987)
1789 (1689, A73, B27)

(1688) COI CHỪNG DÂN CHÁN

Chê, chửi rùm beng thành thói quen,
Việc làm hay, đúng lại quên khen!
Chủ quan, thiên  lệch,… ai đâu thích?
Không khéo coi chừng dân chán nghen!
Phương Minh (8/1987)
1788 (1688, A73, B27)

(1687) NỖI LO LÂU DÀI

Trải rộng tình thương khắp thế gian,
Để năm châu tận hưởng bình an!
Xâm lăng, bành trướng, … chưa tan mộng,
Nhân loại còn lo lắng, thở than?!
Phương Minh (10/2002)
1787 (1687, A73, B27)

(1686) NHÌN NGƯỜI ĐẸP

Vẻ đẹp tuyệt trần chiêm ngưỡng qua,
Tim lòng hồi hộp, thẩn thờ ra!
Mỹ nhân hấp dẫn sao mà lạ,
Nam, nữ thi nhau háo sắc mà!
Phương Minh (5/1966)
1786 (1686, A73, B27)