(1647) ĐUỔI THEO MƠ ƯỚC

(1647) ĐUỔI THEO MƠ ƯỚC
Ham thích điều gì chọn kỹ đi,
Đuổi theo mơ ước thật kiên trì!
Thường xuyên khổ luyện tâm, tài, chí,
Thành đạt trên đời có khó chi?!
Phương Minh (12/2000)
1732(1647, A58, B27)

*2017: 5/1(536)

 

(1646) HƯỞNG CHÂN HẠNH PHÚC

(1646) HƯỞNG CHÂN HẠNH PHÚC
Hòa bình, thịnh vượng khắp năm châu,
Lễ, tết chẳng cần ai chúc đâu!
Chân hạnh phúc không mong vẫn có,
Toàn nhân loại thụ hưởng bền lâu!
Phương Minh (12/2000)
1731(1646, A58, B27)

(1645) ĐÓN TẾT DƯƠNG LỊCH

(1645) ĐÓN TẾT DƯƠNG LỊCH
Tết dương lịch đang cận kề rồi,
Chuẩn bị cùng nhau đón tết thôi!
Năm mới mong hòa bình, thịnh vượng,
Khắp năm châu đoàn kết xây đời!
Phương Minh (12/2000)
1730(1645, A58, B27)

*2016:  27/12(529)

 

*(1644 – A58*) LUẬN KHÔN, DẠI

*(1644 – A58*) LUẬN KHÔN, DẠI

(Họa bài “DẠI KHÔN” của Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Phân rành khôn, dại mới là khôn,
Luôn miệng khoe khôn đâu chắc khôn?!
Tự ỷ mình khôn thường hoá dại,
Cứ chê người dại khó thành khôn!
Biết nhiều dể tránh làm điều dại,
Hiểu ít khó nhìn ra việc khôn;
Thiên hạ có người khôn, kẻ dại,
Khôn mà khiêm tốn lại cáng khôn!

Phương Minh (9/1965)
1729(1644, A58, B27)

*(1648 – A59*) MỪNG TẾT DƯƠNG LỊCH
MỪNG năm mới rực rỡ màu hoa,
TẾT đến bừng vui khắp nước nhà;
DƯƠNG thế phồn vinh thay lạc hậu,
LỊCH trình phát triển tránh can qua.
VỮNG tâm theo đuổi đường dân lợi,
BƯỚC thẳng không hề ngại nẻo xa;
TIẾN tới toàn dân cùng giúp nước,
.NHANH giàu trên thế mạnh dần ra!
Phương Minh (9/1965)
1734(1648, A59, B27)

 

____________________

DẠI KHÔN

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Làm người có dại mới nên khôn
Chớ dại ngây si,chớ quá khôn
Khôn được ích mình,đừng rẽ dại
Dại thì giữ phận,chớ tranh khôn
Khôn mà hiểm độc là khôn dại
Dại vốn hiền lành ấy dại khôn
Chớ cậy rằng khôn khinh kẻ dại
Gặp thời dại cũng hoá thành khôn.

__________________________

KHÔN – DẠI
******
Có lần chót dại mới nên khôn
Thời thế thức thời ấy rất khôn
Khôn quá bon chen thì hoá dại
Dại nhiều biết tránh sẽ thành khôn
Ở đời “chữ biết” ai bảo dại
Biết cách cân bằng ắt tới khôn
Vốn dĩ nhân gian chê trách dại
Hoà đồng nhân cách mới nên khôn.

————————-

Nguyen Manh Hung

Họa cùng Phương Xuân này
DẠI VÀ KHÔN

Cuộc sống chắc ẩn Dại và Khôn
Ai cũng nghĩ rằng đã rất Khôn
Nhưng xót xa thay còn rất Dại
Biết nhiều hiểu rộng dễ thành Khôn
Nghĩ suy tính toán thì bớt Dại
Hiểu biết cân đo chắc sẽ Khôn
Cuộc sống so bì Khôn với Dại
Dung hòa mềm mỏng mới là Khôn.

*************

 

 

(1644) LÀM VIỆC LỢI ĐỜI

(1644) LÀM VIỆC LỢI ĐỜI
Muốn tránh xa hành vi ác, tham,
Của, tiền phi nghĩa quyết không ham;
Những gương nhân, thiện luôn tìm học,
Việc lợi đời nên vững chí làm!
Phương Minh (9/1965)
1728(1644, A57, B27)

 

 

**(1643 – B28) HƯỞNG THANH BÌNH

**(1643 – B28) HƯỞNG THANH BÌNH

1*Tự do, dân chủ trong thanh bình,
Nam, Bắc, Trung đoàn kết chí tình;
Thành quả nầy đâu phải dễ đạt,
Sao còn nhiều kẻ vẫn chê, khinh?!

2*Được như hiện tại đáng mừng rồi,
Những sót sai … dần uốn nắn thôi!
Mơ ước những điều xa thực tế,
Coi chừng sanh lắm chuyện lôi thôi!

3*Đường nào dẫn đến sự phồn vinh,
Cứ chọn theo vì lợi nước mình;
Chỉ muốn lợi nhà, quên việc nước,
Sống đời như thế nhục, hèn kinh!

4*Đa nguyên, đa đảng chớ nên mong,
Tình trạng rối ren tránh được không?
Đất nước làm sao yên ổn được,
Khi mà các đảng quyết tranh công?!

5*Hướng đi bất ổn phải tránh ngay,
Hưởng được thanh bình quí lắm thay!
Dân Việt Nam quyết xây, giữ nước,
Vì tương lai mọi người chung tay!

Phương Minh (9/2915)

1728(1643, A57, B28)

*2017: 4/1(535)

(1643) MUỐN ĐẠT THÀNH CÔNG

(1643) MUỐN ĐẠT THÀNH CÔNG
Ôm mộng cao xa dể vướng sầu,
Người xưa nhắc nhở  đã từ lâu;
Tương lai muốn đạt thành công lớn,
Lười luyện chí tài chẳng được đâu!
Phương Minh (9/1965)
1727(1643, A57, B27)

(1642) MAU QUÊN LỜI CHÚC

(1642) MAU QUÊN LỜI CHÚC
Lễ, Tết loài người quen chúc nhau:
Sống lâu, vui, khỏe, hưởng sang giàu,…
Lời hay, ý tốt thi nhau chúc,
Chúc rồi phần lớn lại quên mau!
Phương Minh(12/2016)
1726(1642, A57, B27)

*2016:  24/12(526)

(1641) THỦ SẴN PHONG BÌ

(1641) THỦ SẴN PHONG BÌ
Vào nằm viện thủ sẵn phong bì,
Chuyện ấy thời nay ai  lạ gì?!
Tệ nạn nầy không kiên quyết dẹp,
Uy quan trên cứ giảm dần đi!
Phương Minh(12/2016)
1725(1641, A57, B27)

 

(1640) TÀI CAO, ĐỨC SÁNG

(1640) TÀI CAO, ĐỨC SÁNG
Mơ ước ngày mai tươi sáng hơn,
Kiên trì học luyện chí không sờn!
Tài cao, đức sáng song hành đạt,
Càng lợi đời nhờ sống  nghĩa nhân!
Phương Minh(11/1987)
1724(1640, A57, B27)