(1623) QUÊN NHÂN ĐỨC

(1623) QUÊN NHÂN ĐỨC
Danh, lợi, quyền,… mà bảo chẳng ham,
Dối lòng như thế nghe sao kham?!
Đừng vì ham mà quên nhân, đức,
Biến mình thành những kẻ ác, tham!
Phương Minh (10/1996)
1707(1623, A57, B27)

(1622) THEO GƯƠNG TỐT

(1622) THEO GƯƠNG TỐT
Học được điều hay phấn khởi làm,
Lợi riêng mình, hại người,…không ham;
Những người sống thế ta nên trọng,
Gương họ cứ theo, khổ vẫn cam!
Phương Minh(10/1996)
1706(1622, A57, B27)

 *2017 : 2/11

(1621) NGƯỜI BẢN LĨNH

(1621) NGƯỜI BẢN LĨNH
Việc làm sai trái rõ mười mươi,
Cứ chối quanh co đáng hổ ngươi;
Từ tốn nhận sai, kiên quyết sửa,
Là người bản lĩnh, đâu ai cười!
Phương Minh (10/1996)
1705(1621, A57, B27)

(1620) SAY MEN ĐỜI

(1620) SAY MEN ĐỜI
Men đời ai cũng quá ham say?
Dù sướng, khổ, buồn, vui,…đổi thay;
Say cứ say sao cho đời lợi,
Hại đời nhân cách giảm càng gay!
Phương Minh (10/1996)
1704(1620, A57, B27)

*2017: 7/1(538)

(1619) NGUỒN VUI TUYỆT VỜI

(1619) NGUỒN VUI TUYỆT VỜI
Người nào cũng muốn có bạn đời,
Tâm đồng, ý hợp trong từng lời;
Luôn luôn hòa thuận và hạnh phúc,
Chung hưởng nguồn vui thật tuyệt vời!
Phương Minh (10/1996)
1703(1619, A57, B27)

(1618)

(1617) QUÊN CHỮ NHẪN

(1617) QUÊN CHỮ NHẪN
Trò hư quy trách nhiệm cho thầy,
Thầy giảm uy ai thông cảm đây?!
Dạy học mà quên đi chữ “nhẫn”,
Dễ gì không vướng sót sai đầy!
Phương Minh (12/1995)
1701(1617, A57, B27)

(1616) KÍCH HOẠT NÃO

(1616) KÍCH HOẠT NÃO
Kích hoạt não coi chừng họa tai,
Dễ gì con trẻ thành thiên tài?!
Cấm ngay bọn lừa đảo gây hại,
Bày những trò hoang tưởng, khôi hài!

Phương Minh (12/1995)
1700(1616, A57, B27)

(1615) HẾT CẢNH BUỒN ĐAU

Khi toàn nhân loại thương yêu nhau,
Hạnh phúc, phồn vinh tăng tiến mau:
Tranh lợi, quyền,… ỷ mạnh hiếp yếu,
Biết bao giờ hết cảnh buồn đau!
Phương Minh (12/1995)
1699(1615, A57, B27)
*2017:  15/2(566)

(1614) HỐT TIỀN DÂN

Hốt tiền dân chẳng hề nương tay,
Khiến nước thêm nghèo đáng trách thay:
Tội quá nặng chờ ngày dựa cột,
Nhẹ thì gở lịch nếm chua cay!
Phương Minh (12/1995)
1698(1614, A57, B27)