(0035) HIỂU VÀ DÙNG NGƯỜI

(0035) HIỂU VÀ DÙNG NGƯỜI
Muốn hiểu người năng lực thấp, cao,
Mà mình quá kẻm hiểu làm sao?!
Chủ quan nhận xét thường sai bét,
Dùng được người tài khó biết bao!
Phương Minh (7/1978)

 

(0034) BIẾT MÌNH

(0034) BIẾT MÌNH
Biết được yếu mình, mạnh của người,
Dốt mà dám nhận đâu ai cười!
Thấy mình yếu kém mà không nhận,
Luôn miệng khoe khoang mới hổ ngươi!
Phương Minh (5/1965)


(0033) DÙNG NGƯỜI TÀI

(0033) DÙNG NGƯỜI TÀI
Nhìn thấy tật mà đoán được tài,
Quả là việc khó phải không ai?!
Dùng người vì lợi đời đâu dể,
Nếu chủ quan càng dể phạm sai!

Phương Minh (7/1983)

*2015 : 16/1

*2016: 28/6 (434), 7/12(509)

*2017 : 23/7

(0032) LÒNG THA THỨ

(0032) LÒNG THA THỨ
Lòng tha thứ đáng quý làm sao,
Nghĩ kỷ càng thấy giá trị cao!
Có thể đổi thay lòng kẻ ác,
Giúp cho đối thủ xích gần nhau!
(8/1973)

*2016 : 6/5 (363), 6/12(508)

(0031) TÀI NĂNG VÀ NHÂN CÁCH

(0031) TÀI NĂNG VÀ NHÂN CÁCH
Tài năng, nhân cách phải song song,
Mới có lợi nhiều cho cộng đồng:
Nhân cách quên rèn, tài cố luyện,
Dù cho giỏi mấy cũng bằng không!
Phương Minh (4/1976)

*2016 :  5/12 (507)

*2017: 20/7

(0030) BƠI TRONG BỂ KHỔ

(0030) BƠI TRONG BỂ KHỔ
Được sanh ra sống ở trên đời,
Bể khổ đời ai cũng phải bơi!
Sống ít nhu cầu càng hạnh phúc,
Nhiều nhu cầu khổ lắm ai ơi!
Phương Minh (4/1962)

*2016 : 10/5 (372), 2/12 (504)

*201 :  12/7

____________________

Thường Phi Trần TẶNG BẠN [10/5 (372)]
Đọc thơ biết bạn sướng nhất đời
Cạnh những nàng tiên choán chổ bơi
Muốn ít nhu cầu nhiều lộc phúc
Ưa gì được nấy cứ à ơi
VĂN hay chử tốt Vui lòng mẹ
VÕ giõi đức tài thoả dạ cha
LỄ nghĩa sinh hoà nhờ phú quý
Nhân tâm thọ hưởng tướng đại gia
Hoạ Nguyên vận và ẩn nhân tướng.

[10/5 (372)]

(0029) MỞ CẢ ÓC TIM        ->TT007, 013

(0029) MỞ CẢ ÓC TIM        ->TT007, 013
Cả óc và tim cùng mở ra,
Mới mong nhận thức được thăng hoa,
Nếu như tim, óc không cùng mở,
Tầm hiểu, nhìn khó thể rộng, xa!
Phương Minh (9/1964)
 

**2016 : 8/12 (510) ,

**2017 : 11/7

(0028) NGƯỜI TỐT

(0028) NGƯỜI TỐT
Làm chuyện bậy mà tự biết bậy,
Khó tìm thấy người nào hay vậy!
Biết mình bậy, quyết sửa sai liền,
Ấy mới là người tốt thật đấy!
(6/1989)

**2015 : 12/3 (84)

*2016 : 4/12 (506)

(0027) CÔNG NGƯỜI CỘNG SẢN

(0027) CÔNG NGƯỜI CỘNG SẢN
Độc lập, tự do quyết chí giành,
Ngày nay mộng ước đã hoàn thành;
Quân thù sạch bóng không còn nữa,
Công ấy muôn đời rạng sử xanh!
Phương Minh (6/1975)

*2015 : 3/5 (158)

(0026) NỔI ĐAU THẦM LẶNG

(0026) NỔI ĐAU THẦM LẶNG
Nổi đau thầm lặng của dân đen,
Giải tỏa được càng đáng ngợi khen!
Đừng để dân đen luôn ấm ức,
Kêu ca, ta thán,… riết thành quen!
(4/1964)