(0006) SÁCH HAY

(0006) SÁCH HAY
Sách hay là bạn thật chân tình,
Cần có sách hay bên cạnh mình!
Vui hoặc buồn, đều cần có sách,
Những người mê sách khó ai khinh!

*2015 : 9/4 (217)

*2016 : 29/3

(0005) CAM CHỊU ĐƠN CÔI

(0005) CAM CHỊU ĐƠN CÔI
Cái thời son trẻ đã qua rồi,
Giờ chỉ ngồi đây hối tiếc thôi!
Trước quá tự cao, ham kén chọn,
Giờ già cam chịu cảnh đơn côi!
(7/1987)   


(0004) TRÁNH HOANG TƯỞNG

(0004) TRÁNH HOANG TƯỞNG
Hoang tưởng ta cần phải tránh xa,
Nhiểm vào rồi…dể thành trầm kha!
Tự cao, tham vọng sanh hoang tưởng,
Không quyết tránh đừng mong thoát ra!
(3/2003)

 

 

 

 

 

 

(0003) CHÊ NGƯỜI

(0003) CHÊ NGƯỜI
Xét mình chưa kỹ vội chê người,
Không khéo dễ làm thiên hạ cười!
Sai, kém thường nhân ai cũng có,
Khó ai đúng, giỏi vẹn toàn mười!
 (11/1997)  

**2015 : 12/3(83)

 **2017 : 21/7

                       

(0002) CỜ BẠC

(0002) CỜ BẠC
Những kẻ tìm vui qua bạc bài,
Phần đông mờ mịt ở tương lai!
Đồng tiền kiếm được nhờ bàì bạc,
Nhiều cỡ nào rồi cũng sạch tay!
Phương Minh (9/1965)

 11/2 , 31/3 (117)

*2016 : 28/3 (323)

*2017 : 11/7, 4/11

 

(0001) CHỜ THỜI CƠ

(0001) CHỜ THỜI CƠ
Những kẻ bất tài chờ thời cơ,
Thời cơ chợt đến họ đâu ngờ!
Khả năng nắm bắt và xoay trở,
Quá kém, làm sao chẳng mãi chờ?!
(7/1972)