(0003) CHÊ NGƯỜI

(0003) CHÊ NGƯỜI
Xét mình chưa kỹ vội chê người,
Không khéo dễ làm thiên hạ cười!
Sai, kém thường nhân ai cũng có,
Khó ai đúng, giỏi vẹn toàn mười!
 (11/1997)  

**2015 : 12/3(83)

 **2017 : 21/7

                       

(0002) CỜ BẠC

(0002) CỜ BẠC
Những kẻ tìm vui qua bạc bài,
Phần đông mờ mịt ở tương lai!
Đồng tiền kiếm được nhờ bàì bạc,
Nhiều cỡ nào rồi cũng sạch tay!
Phương Minh (9/1965)

 11/2 , 31/3 (117)

*2016 : 28/3 (323)

*2017 : 11/7, 4/11

 

(0001) CHỜ THỜI CƠ

(0001) CHỜ THỜI CƠ
Những kẻ bất tài chờ thời cơ,
Thời cơ chợt đến họ đâu ngờ!
Khả năng nắm bắt và xoay trở,
Quá kém, làm sao chẳng mãi chờ?!
(7/1972)