(1676) HAM THẮNG NGƯỜI NGU

Cãi lý với người chẳng biết gì,
Cũng là hành xử rất ngu si;
Biết người cải bậy, thôi, đừng cãi!
Ham thắng người ngu thiên hạ khi!
Phương Minh (5/1966)
1776(1676, A73, B27)

(1675) TIỄN QUAN VỀ

Tiễn quan, dân thấy vui hay buồn,
Lòng khấp khởi mừng hoặc lệ tuôn;
Tùy thuộc việc quan làm đó nhé!
Ghét, thương gì cũng nhớ quan luôn!
Phương Minh (9/1978)
1775(1675, A73, B27)

(1674) NGƯỜI TUYỆT VỜI

Khen thưởng đúng và kịp thời,
Động viên người giỏi sống vì đời;
Đó là những việc thật cần thiết,
Làm được vậy là người tuyệt vời!
Phương Minh (5/1996)
1774(1674, A73, B27)

(1673) VỐN VÀ LỢI

Tưởng có vốn nhiều được lợi nhiều,
Thật là lầm lẫn biết bao nhiêu;
Làm ăn mà dễ dàng như thế,
Rối rắm sinh ra đâu lắm điều?!
Phương Minh (8/1993)
1773(1673, A73, B27)

(1672) VÌ LỢI NƯỚC

Làm vì nước lợi đáng tôn vinh,
Vì lợi riêng dân luôn ghét, khinh;
Dân quí, kính quan làm lợi nước,
Vạch ra công,  tội thật phân minh!
Phương Minh (5/1998)
1772(1672, A73, B27)

(1671) NGẮM NGƯỜI KHÁC PHÁI

Vẻ đẹp mỗi người sở hữu riêng,
Là do tạo hóa đã ưu tiên;
Khách đa tình cứ tha hồ ngắm,
Không ngắm thì thôi, ngắm thích liền!
Phương Minh (5/1998)
1771(1671, A73, B27)

(1670) MỞ RỘNG VÒNG TAY

Vòng tay mở rộng trong tình thương,
Tạo lắm nguồn vui khó thể lường;
Hạnh phúc tăng theo vòng tay mở,
Trần gian nào khác với thiên đường!
Phương Minh (5/1998)
1770(1670, A73, B27)
*2017 : 6/8, 3/11

(1669) SỐNG CÓ NGHĨA TÌNH

Sống có nghĩa tình lợi thấy ngay,
Đời thêm hạnh phúc hưởng vui thay!
Những người chỉ biết vì tư lợi ,
Tự tạo bất hạnh mà chẳng hay!
Phương Minh (5/1998)
1769(1669, A73, B27)
*2017 : 6/8

(1668) LÀM LỢI DÂN

Lợi dân là chuẩn xét công quan,
Nhìn thấy lợi lòng dân ổn, an;
Quan cứ làm cho dân thấy lợi,
Dân góp công dù khổ chẳng than!
Phương Minh (5/1998)
1768(1668, A73, B27)
*2017 : 29/7

(1667) KÉN CHỌN

Tuổi xuân chưa hưởng đã lùi xa,
Hạnh phúc gia đình tìm khó ra;
Khi chợt tỉnh rồi, xuân đã hết,
Là do kén chọn cả thôi mà!
Phương Minh (5/1998)
1767(1667, A73, B27)