(1463) QUI HOACH TẦM XA

(1463) QUI HOACH TẦM XA
Khó trước mắt chưa nhận hết ra,
Mà ham quy hoạch ở tầm xa;
Nếu làm duy ý chí, hoang tưởng,
Thất bại không mong vẫn đến mà!
Phương Minh (8/2010)

 

 

(1462) ĐÀNH THUA THIỆT

(1462) ĐÀNH THUA THIỆT
Công nhân không có tay nghề cao,
Hội nhập đành thua thiệt chứ sao?!
Thợ nước ngoài lương cao gấp bội,
Thợ mình lương thấp, sống lao đao!
Phương Minh (5/2016)

 

 

(1461) ĐÓI THÔNG TIN

(1461) ĐÓI THÔNG TIN
Đói thông tin dân rối thêm ra,
Tâm lý nghi ngờ lan tỏa xa!
Giải quyết gọn, nhanh, thông báo rỏ,
Dân càng tin tưởng, khỏi kêu ca!
Phương Minh (5/2016)

 

 

(1460) LÀM LỢI QUÊ HƯƠNG

(1460) LÀM LỢI QUÊ HƯƠNG
Những gương tỏa sáng giữa đời thường,
Học được, làm theo, lợi khó lường!
Hạnh phúc nào hơn khi biết rõ:
Mình làm được việc lợi  quê hương!
Phương Minh (12/1976)

*2016 : 27/5 (397)

 

(1459) LỜI KHUYÊN TRONG THƠ  ->TT 003

(1459) LỜI KHUYÊN TRONG THƠ  ->TT 003
Bài thơ nào ẩn chứa lời khuyên,
Vì lợi chung, đọc thấy thích liền!
Ai chẳng đồng tình với tác giả,
Cũng nên thông cảm, không nên phiền!
Phương Minh (12/1976)

*2016 : 9/5 (369)

 

(1458) CHÀO MỪNG QUỐC TẾ LAO ĐỘNG

(1458) CHÀO MỪNG QUỐC TẾ LAO ĐỘNG
Mừng kỷ niệm ngày một tháng năm,
Chúc cho chủ, thợ đủ tài, tâm;
Làm nhiều sản phẩm chất lượng chuẩn,
Đưa Việt Nam nhanh chóng đạt tầm!
Phương Minh (1/5/2016)

*2016 : 1/5 (353)

 

(1457) TÌM CÔNG BẰNG

(1457) TÌM CÔNG BẰNG
Ôm mộng xa xôi từ ấu thơ,
Đến nay đầu bạc vẫn trông chờ;
Chờ hoài, chờ mãi,… mà đâu thấy,
Tìm công bằng, quá khó, đâu ngờ?!
Phương Minh (4/2016)

 

 

(1456) GIÚP DÂN HỒ HỞI

(1456) GIÚP DÂN HỒ HỞI
Quan cứ làm nhiều việc lợi dân,
Tạo điều kiện để quan, dân gần;
Giúp dân hồ hởi góp công sức,
Xây dựng nước ta cường thịnh dần!
Phương Minh (4/2016)

*2016 : 31/5 (400)

 

(1455) CHƯA ĐỦ TẦM

(1455) CHƯA ĐỦ TẦM
Thấy sai, quan ray rứt trong tâm,
Vào cuộc sửa sai mới biết lầm:
Cứ tưởng quyết tâm là sửa được,
Nào hay năng lực chưa đủ tầm!
Phương Minh (4/2016)

 

 

(1454) BỆNH TRÌ TRỆ

(1454) BỆNH TRÌ TRỆ
Trì trệ còn, không vẫn phải tùy,
Bệnh nầy hiện đã thành nan y!
Đồng lương, tuyển dụng, tâm cống hiến,…
Như củ thì càng thậm chí nguy!
Phương Minh (4/2016)