(1460) LÀM LỢI QUÊ HƯƠNG

(1460) LÀM LỢI QUÊ HƯƠNG
Những gương tỏa sáng giữa đời thường,
Học được, làm theo, lợi khó lường!
Hạnh phúc nào hơn khi biết rõ:
Mình làm được việc lợi  quê hương!
Phương Minh (12/1976)

*2016 : 27/5 (397)

 

(1459) LỜI KHUYÊN TRONG THƠ  ->TT 003

(1459) LỜI KHUYÊN TRONG THƠ  ->TT 003
Bài thơ nào ẩn chứa lời khuyên,
Vì lợi chung, đọc thấy thích liền!
Ai chẳng đồng tình với tác giả,
Cũng nên thông cảm, không nên phiền!
Phương Minh (12/1976)

*2016 : 9/5 (369)

 

(1458) CHÀO MỪNG QUỐC TẾ LAO ĐỘNG

(1458) CHÀO MỪNG QUỐC TẾ LAO ĐỘNG
Mừng kỷ niệm ngày một tháng năm,
Chúc cho chủ, thợ đủ tài, tâm;
Làm nhiều sản phẩm chất lượng chuẩn,
Đưa Việt Nam nhanh chóng đạt tầm!
Phương Minh (1/5/2016)

*2016 : 1/5 (353)

 

(1457) TÌM CÔNG BẰNG

(1457) TÌM CÔNG BẰNG
Ôm mộng xa xôi từ ấu thơ,
Đến nay đầu bạc vẫn trông chờ;
Chờ hoài, chờ mãi,… mà đâu thấy,
Tìm công bằng, quá khó, đâu ngờ?!
Phương Minh (4/2016)

 

 

(1456) GIÚP DÂN HỒ HỞI

(1456) GIÚP DÂN HỒ HỞI
Quan cứ làm nhiều việc lợi dân,
Tạo điều kiện để quan, dân gần;
Giúp dân hồ hởi góp công sức,
Xây dựng nước ta cường thịnh dần!
Phương Minh (4/2016)

*2016 : 31/5 (400)

 

(1455) CHƯA ĐỦ TẦM

(1455) CHƯA ĐỦ TẦM
Thấy sai, quan ray rứt trong tâm,
Vào cuộc sửa sai mới biết lầm:
Cứ tưởng quyết tâm là sửa được,
Nào hay năng lực chưa đủ tầm!
Phương Minh (4/2016)

 

 

(1454) BỆNH TRÌ TRỆ

(1454) BỆNH TRÌ TRỆ
Trì trệ còn, không vẫn phải tùy,
Bệnh nầy hiện đã thành nan y!
Đồng lương, tuyển dụng, tâm cống hiến,…
Như củ thì càng thậm chí nguy!
Phương Minh (4/2016)

 

 

(1453) XA QUÊ HƯƠNG

(1453) XA QUÊ HƯƠNG
Người bình thường sống xa quê hương,
Từng kỷ niệm xưa gợi nhớ thương!
Mọi việc buồn, vui nơi xứ mẹ,
Tưởng quên rồi mà vẫn còn vương!
Phương Minh (4/2016)

 

 

(1452) DÂN HẰNG MONG

(1452) DÂN HẰNG MONG
Nổi khổ dân được quan cảm thông,
Là nguồn hạnh phúc dân hằng mong!
Nhìn dân buồn khổ, quan ray rứt,
Thôi thúc quan vì dân góp công!
Phương Minh (25/4/2016)

*2016 : 25/4 (336)

 

(1451) GIÚP DÂN GIẢM HỌẠ

(1451) GIÚP DÂN GIẢM HỌẠ
Do thiếu hiểu mà làm trái, sai,…
Thời nào cũng có, tin không ai?
Khi quan trên thương dân, rà lại…
Dân thấy vui vì giảm họa tai!
Phương Minh (24/4/2016)

*2016 : 24/4 (335)