(1691) DÂN NHÌN QUAN LÀM

Quan tâm toàn những việc cỏn con,
Trách nhiệm vì dân khó giữ tròn;
Những việc dân cần, làm chiếu lệ,
Uy quan trên thật khó lòng còn!
Phương Minh (6/2013)
1791 (1691, A73, B27)

(1690) THÚC ĐẨY TIẾN LÊN

Đấu tranh thúc đẩy tiến lên nhanh,
Gian khổ không nề mộng mới thành!
Áp bức, bất công từng bước giảm,
Tự do, độc lập kiên trì giành!
Phương Minh (3/1973)
1790 (1690, A73, B27)

(1689) ĐỜI LUÔN CẦN

Sống ít nhu cầu, giàu nghĩa nhân
Giúp tâm cống hiến lớn lên dần!
Cho nhiều hơn nhận lòng không nệ,
Người tốt như thế đời luôn cần!
Phương Minh (8/1987)
1789 (1689, A73, B27)

(1688) COI CHỪNG DÂN CHÁN

Chê, chửi rùm beng thành thói quen,
Việc làm hay, đúng lại quên khen!
Chủ quan, thiên  lệch,… ai đâu thích?
Không khéo coi chừng dân chán nghen!
Phương Minh (8/1987)
1788 (1688, A73, B27)

(1687) NỖI LO LÂU DÀI

Trải rộng tình thương khắp thế gian,
Để năm châu tận hưởng bình an!
Xâm lăng, bành trướng, … chưa tan mộng,
Nhân loại còn lo lắng, thở than?!
Phương Minh (10/2002)
1787 (1687, A73, B27)

(1686) NHÌN NGƯỜI ĐẸP

Vẻ đẹp tuyệt trần chiêm ngưỡng qua,
Tim lòng hồi hộp, thẩn thờ ra!
Mỹ nhân hấp dẫn sao mà lạ,
Nam, nữ thi nhau háo sắc mà!
Phương Minh (5/1966)
1786 (1686, A73, B27)

(1685) PHỦ BÓNG ĐÊM

Nước quá rộng, còn muốn rộng thêm,
Làm sao nhân loại sống êm đềm!
Vạch đường lưỡi bò đầy tham vọng,
Khiến thế giới trùm phủ bóng đêm!
Phương Minh (8/2010)
1785 (1685, A73, B27)

(1684) KHÔNG CÒN THÙ HẬN

Tình người trãi rộng khắp năm châu,
Thù hận chẳng còn chổ đứng đâu!
Cứ trọng đối đầu hơn đối thoại,
Khiến cho thế giới phủ tang sầu!
Phương Minh (10/2002)
1784 (1684, A73, B27)

(1683) HỰC CHÍ ANH HÀO

Việt Nam vị thế cứ dần cao,
Nước tiến nhanh, dân vui biết bao!
Lịch sử bốn ngàn năm rực sáng,
Đuổi xâm lăng hực chí anh hào!
Phương Minh (11/2017)
1783 (1683, A73, B27)
*2017 : 26/11

(1683) DỄ THÀNH NHÂN

Các lớp trước công lớn biết bao,
Xem thường công họ mà đành sao?!
Nhớ công lao, tiếp bước người trước ,
Càng dễ thành nhân phải không nào?!
Phương Minh (3/1966)
1783 (1683, A73, B27)