(1363) SỢ BỊ BỎ RƠI

(1363) SỢ BỊ BỎ RƠI
Khi người già phải sống cô đơn,
Thật chẳng còn gì bất hạnh hơn!
Sợ bị bỏ rơi luôn ám ảnh,
Cháu con đừng để họ buồn, hờn!
Phương Minh (7/1973)

 

 

(1362) QUÊN KỸ NIỆM

(1362) QUÊN KỶ NIỆM
Nhớ, nhớ, quên, quên,… vương vấn sầu,
Muốn quên nhanh mà nhớ càng lâu!
Đã thành kỷ niệm quên sao được,
Cố gắng quên nào phải dễ đâu?!
Phương Minh (7/1973)

 

 

(1361) TRẺ HÓA

(1361) TRẺ HÓA
Chủ trương trẻ hóa tưởng đâu hay,
Cấp xã, phường càng lắm chuyện gay!
Kinh nghiệm tiếp dân còn  yếu, thiếu,
Dân phiền hà làm rối lên ngay!
Phương Minh (5/2011)

 

 

(1360) NHỚ TÌNH XƯA

(1360) NHỚ TÌNH XƯA
Ngồi một mình nhìn cảnh lá rơi,
Còn ai nghe mà thốt nên lời?!
Người ta đă nở sang thuyền khác,
Mình nhớ tình xưa suốt cả đời!
Phương Minh (3/1974)

 

 

(1359) NGUỒN VUI NHÀ THƠ

(1359) NGUỒN VUI NHÀ THƠ
Lời thơ xuất phát từ tâm can,
Đồng cảm buồn, vui,… lẩn trách, than,…
Được độc giả quan tâm thưởng thức,
Nhà thơ cảm thấy vui vô vàn!
Phương Minh (1/2016)

 

 

(1358) NHÌN DÂN LỢI

(1358) NHÌN DÂN LỢI
Những người chọn hướng sống vì dân,
Danh, lợi, quyền họ chẳng mấy cần;
Nhìn thấy dân vui càng phấn khởi,
Lợi dân giúp họ hạnh phúc dần!
Phương Minh (1/2016)

*2016 : 24/2 (315)

 

 

(1357**) CẢI TIẾN THÀNH CÔNG

(1357**) CẢI TIẾN THÀNH CÔNG
Cải tiến xong dân càng được lợi,
Đúng như lòng dân đang mong đợi;
Nhờ nhìn thấy cải tiến thành công,
Dân  hồ hởi góp thêm công mới!
Phương Minh (1/2016)

*2016 :

 

(1356) KHÓ TÌM HẠNH PHÚC

(1356) KHÓ TÌM HẠNH PHÚC
Nhìn cuộc đời theo kiểu chủ quan,
Rồi phiền hà, chửi bới, rên than,…!
Thấy cuộc dời sao toán xấu, dở,
Đường tím hạnh phúc khó vô vàn!
Phương Minh (1/2016)

 

 

(1355) TRÍ TUỆ VÀ MỒ HÔI

(1355) TRÍ TUỆ VÀ MỒ HÔI
Thành công nhờ trí tuệ, mồ hôi,
Thiếu một trong hai thảm bại thôi!
Trí tuệ giúp tìm ra giải pháp,
Mồ hôi cần thể hiện song đôi!
Phương Minh (1/2016)

 

 

(1354) SỐNG ĐƠN THÂN

(1354) SỐNG ĐƠN THÂN
Dang dở đường tình đã mấy lần,
Giờ đành cam sống cảnh đơn thân;
Đi thêm bước nữa làm sao dám,
Mong sống quen… bớt buồn khổ dần!
Phương Minh (1/2016)

*2016 :