(1360) NHỚ TÌNH XƯA

(1360) NHỚ TÌNH XƯA
Ngồi một mình nhìn cảnh lá rơi,
Còn ai nghe mà thốt nên lời?!
Người ta đă nở sang thuyền khác,
Mình nhớ tình xưa suốt cả đời!
Phương Minh (3/1974)

 

 

(1359) NGUỒN VUI NHÀ THƠ

(1359) NGUỒN VUI NHÀ THƠ
Lời thơ xuất phát từ tâm can,
Đồng cảm buồn, vui,… lẩn trách, than,…
Được độc giả quan tâm thưởng thức,
Nhà thơ cảm thấy vui vô vàn!
Phương Minh (1/2016)

 

 

(1358) NHÌN DÂN LỢI

(1358) NHÌN DÂN LỢI
Những người chọn hướng sống vì dân,
Danh, lợi, quyền họ chẳng mấy cần;
Nhìn thấy dân vui càng phấn khởi,
Lợi dân giúp họ hạnh phúc dần!
Phương Minh (1/2016)

*2016 : 24/2 (315)

 

 

(1357**) CẢI TIẾN THÀNH CÔNG

(1357**) CẢI TIẾN THÀNH CÔNG
Cải tiến xong dân càng được lợi,
Đúng như lòng dân đang mong đợi;
Nhờ nhìn thấy cải tiến thành công,
Dân  hồ hởi góp thêm công mới!
Phương Minh (1/2016)

*2016 :

 

(1356) KHÓ TÌM HẠNH PHÚC

(1356) KHÓ TÌM HẠNH PHÚC
Nhìn cuộc đời theo kiểu chủ quan,
Rồi phiền hà, chửi bới, rên than,…!
Thấy cuộc dời sao toán xấu, dở,
Đường tím hạnh phúc khó vô vàn!
Phương Minh (1/2016)

 

 

(1355) TRÍ TUỆ VÀ MỒ HÔI

(1355) TRÍ TUỆ VÀ MỒ HÔI
Thành công nhờ trí tuệ, mồ hôi,
Thiếu một trong hai thảm bại thôi!
Trí tuệ giúp tìm ra giải pháp,
Mồ hôi cần thể hiện song đôi!
Phương Minh (1/2016)

 

 

(1354) SỐNG ĐƠN THÂN

(1354) SỐNG ĐƠN THÂN
Dang dở đường tình đã mấy lần,
Giờ đành cam sống cảnh đơn thân;
Đi thêm bước nữa làm sao dám,
Mong sống quen… bớt buồn khổ dần!
Phương Minh (1/2016)

*2016 :

 

(1353) NHÌN NGƯỜI

(1353) NHÌN NGƯỜI
Chỉ nhìn sở đoản của người ta,
Luôn miệng chửi, chê càng rối ra;
Nhìn sở trường người cho thật rỏ,
Dể gì ai còn dám ba hoa?!
Phương Minh (1/2016)

*2016 : 9/1 (304), 11/5 (373)

 

 

*2016 :

(1352) NGHĨA VỤ CÔNG DÂN

(1352)NGHĨA VỤ CÔNG DÂN
Góp công giúp nước thịnh cường dần,
Càng lợi gia đình, lợi bản thân;
Nào phải đâu mình không được lợi,
Khi làm tròn nghĩa vụ công dân?!
Phương Minh (1/2016)

*2016 : 2/1 (301)

 

(1351) SỐNG TỎA HƯƠNG

(1351) SỐNG TỎA HƯƠNG
Người đủ tâm, tài tạo lắm gương,
Hậu sinh, nhờ đó, chọn ra đường;
Rồi theo bền chí và thật dạ,
Có lắm người từng sống toa hương!
Phương Minh (1/2016)

*2016 : 11/1 (305)