(1682) SÁNG NGỜI NHÂN CÁCH

Nợ nước, ơn dân quyết đáp đền,
Công tiền nhân nhớ mãi không quên!
Đó là đạo lý cần tôn trọng,
Sống được vậy, nhân cách sáng lên!
Phương Minh (3/1966)
1782 (1682, A73, B27)
*2017 : 2/12

(1681) NÓI, HỨA XÃ GIAO

Bạn bè vừa mới được quen nhau,
Phần lớn nói và hứa xã giao!
Nói, hứa xả giao tin vội vã,
Coi chừng vỡ mộng càng thêm đau!
Phương Minh (3/1966)
1781 (1681, A73, B27)

(1680) LÀM NGHÈO ĐẤT NƯỚC

Mới vừa lấp lại, nay đào lên,
Trở ngại lưu thông dân lại rên!
Đường, hẻm khang trang thành xấu xí,
Làm nghèo đất nước, tội đừng quên!
Phương Minh (10/2013)
1780 (1680, A73, B27)

(1679) DỊCH ĐÀO ĐƯỜNG

Dịch đào đường nay lại lây lan,
Dân khổ quá luôn miệng thở than!
Đất đá ngổn ngang. bụi mù mịt,…
Lưu thông, sinh sống,… lòng sao an?!
Phương Minh (11/2017)
1779 (1679, A73, B27)

(1678) ĐƯỢC LÒNG DÂN

An ninh, thịnh vượng luôn tối cần,
Được hưởng, đời dân hạnh phúc dần!
Chế độ nào quan tâm bảo vệ,
Còn lo gì chẳng được lòng dân!
Phương Minh (3/1979)
1778 (1678, A73, B27)

(1677) THẬT ĐÁNG MỪNG!

Giàu mạnh thêm, vị thế dần cao,
Dân Việt Nam hạnh phúc biết bao!
Độc lập, tự do,… kiên quyết giữ,
Toàn dân đoàn kết góp công lao!
Phương Minh (11/207)
1777(1677, A73, B27)
*2017 : 15/11

(1676) HAM THẮNG NGƯỜI NGU

Cãi lý với người chẳng biết gì,
Cũng là hành xử rất ngu si;
Biết người cải bậy, thôi, đừng cãi!
Ham thắng người ngu thiên hạ khi!
Phương Minh (5/1966)
1776(1676, A73, B27)

(1675) TIỄN QUAN VỀ

Tiễn quan, dân thấy vui hay buồn,
Lòng khấp khởi mừng hoặc lệ tuôn;
Tùy thuộc việc quan làm đó nhé!
Ghét, thương gì cũng nhớ quan luôn!
Phương Minh (9/1978)
1775(1675, A73, B27)

(1674) NGƯỜI TUYỆT VỜI

Khen thưởng đúng và kịp thời,
Động viên người giỏi sống vì đời;
Đó là những việc thật cần thiết,
Làm được vậy là người tuyệt vời!
Phương Minh (5/1996)
1774(1674, A73, B27)

(1673) VỐN VÀ LỢI

Tưởng có vốn nhiều được lợi nhiều,
Thật là lầm lẫn biết bao nhiêu;
Làm ăn mà dễ dàng như thế,
Rối rắm sinh ra đâu lắm điều?!
Phương Minh (8/1993)
1773(1673, A73, B27)