(1669) SỐNG CÓ NGHĨA TÌNH

Sống có nghĩa tình lợi thấy ngay,
Đời thêm hạnh phúc hưởng vui thay!
Những người chỉ biết vì tư lợi ,
Tự tạo bất hạnh mà chẳng hay!
Phương Minh (5/1998)
1769(1669, A73, B27)
*2017 : 6/8

(1668) LÀM LỢI DÂN

Lợi dân là chuẩn xét công quan,
Nhìn thấy lợi lòng dân ổn, an;
Quan cứ làm cho dân thấy lợi,
Dân góp công dù khổ chẳng than!
Phương Minh (5/1998)
1768(1668, A73, B27)
*2017 : 29/7

(1667) KÉN CHỌN

Tuổi xuân chưa hưởng đã lùi xa,
Hạnh phúc gia đình tìm khó ra;
Khi chợt tỉnh rồi, xuân đã hết,
Là do kén chọn cả thôi mà!
Phương Minh (5/1998)
1767(1667, A73, B27)

(1666) VỀ THĂM QUÊ

Những người bại trận sống lưu vong,
Sao khỏi nhớ quê đau xé lòng?!
Ai đã xua tan thù hận cũ,
Về thăm quê ắt thỏa lòng mong!
Phương Minh (5/1998)
1766(1666, A73, B27)

(1665) GƯƠNG HAY ĐÁNG PHỤC

 Đáng phục thay những người tuổi cao,
Vẫn còn hăng hái góp công lao;
Hướng con cháu làm lợi dân nước,
Tạo lắm gương hay quí biết bao!
Phương Minh (5/2017)
1765(1665, A73, B27)

(1664) DÂN GHÉT, KHINH

 Tiếp nhận những đồng tiền bất minh,
Đem khoe trên mạng thật ngu kinh;
Dùng người già cả và con trẻ,
Gây bất ổn dân càng ghét, khinh!
Phương Minh (5/2017)
1764(1664, A73, B27)

(1663) THÍCH SỐNG YÊN BÌNH 

Người dân nào cũng muốn yên bình,
Thích sống chung thắm đượm nghĩa tình;
Cùng góp công lao xây dựng nước.
Gây bất ổn dân thù ghét kinh!
Phương Minh (5/2017)
1763(1663, A73, B27)

(1662) SÁNG TÁC THƠ         ->TT 009

Đồng cảm việc đời sáng tác thơ,
Khuyên lơn, cảnh báo,…gởi niềm mơ;
Mong sao cuộc sống thêm tươi đẹp.
Thiên hạ cùng vui thỏa mộng chờ!
Phương Minh (5/1966)
1762(1662, A73, B27)

(1661) DẠY LÀM MẸ CHA

Chưa được học cách làm mẹ, cha,
Dạy con không khéo rối thêm ra;
Thứ gì cũng được đem ra dạy.
Làm mẹ cha, quên dạy mãi a?!
Phương Minh (5/1983)
1761(1661, A73, B27)

(1660) THÀNH QUẢ DÂN CẦN

Làm lợi cho đời, lợi nước dân,
Đó là thành quả dân luôn cần;
Cứ khoe bằng cấp và công trạng.
Không được lợi, dân chê chán dần!
Phương Minh (5/1983)
1760(1660, A73, B27)