(1672) VÌ LỢI NƯỚC

Làm vì nước lợi đáng tôn vinh,
Vì lợi riêng dân luôn ghét, khinh;
Dân quí, kính quan làm lợi nước,
Vạch ra công,  tội thật phân minh!
Phương Minh (5/1998)
1772(1672, A73, B27)

(1671) NGẮM NGƯỜI KHÁC PHÁI

Vẻ đẹp mỗi người sở hữu riêng,
Là do tạo hóa đã ưu tiên;
Khách đa tình cứ tha hồ ngắm,
Không ngắm thì thôi, ngắm thích liền!
Phương Minh (5/1998)
1771(1671, A73, B27)

(1670) MỞ RỘNG VÒNG TAY

Vòng tay mở rộng trong tình thương,
Tạo lắm nguồn vui khó thể lường;
Hạnh phúc tăng theo vòng tay mở,
Trần gian nào khác với thiên đường!
Phương Minh (5/1998)
1770(1670, A73, B27)
*2017 : 6/8, 3/11

(1669) SỐNG CÓ NGHĨA TÌNH

Sống có nghĩa tình lợi thấy ngay,
Đời thêm hạnh phúc hưởng vui thay!
Những người chỉ biết vì tư lợi ,
Tự tạo bất hạnh mà chẳng hay!
Phương Minh (5/1998)
1769(1669, A73, B27)
*2017 : 6/8

(1668) LÀM LỢI DÂN

Lợi dân là chuẩn xét công quan,
Nhìn thấy lợi lòng dân ổn, an;
Quan cứ làm cho dân thấy lợi,
Dân góp công dù khổ chẳng than!
Phương Minh (5/1998)
1768(1668, A73, B27)
*2017 : 29/7

(1667) KÉN CHỌN

Tuổi xuân chưa hưởng đã lùi xa,
Hạnh phúc gia đình tìm khó ra;
Khi chợt tỉnh rồi, xuân đã hết,
Là do kén chọn cả thôi mà!
Phương Minh (5/1998)
1767(1667, A73, B27)

(1666) VỀ THĂM QUÊ

Những người bại trận sống lưu vong,
Sao khỏi nhớ quê đau xé lòng?!
Ai đã xua tan thù hận cũ,
Về thăm quê ắt thỏa lòng mong!
Phương Minh (5/1998)
1766(1666, A73, B27)

(1665) GƯƠNG HAY ĐÁNG PHỤC

 Đáng phục thay những người tuổi cao,
Vẫn còn hăng hái góp công lao;
Hướng con cháu làm lợi dân nước,
Tạo lắm gương hay quí biết bao!
Phương Minh (5/2017)
1765(1665, A73, B27)

(1664) DÂN GHÉT, KHINH

 Tiếp nhận những đồng tiền bất minh,
Đem khoe trên mạng thật ngu kinh;
Dùng người già cả và con trẻ,
Gây bất ổn dân càng ghét, khinh!
Phương Minh (5/2017)
1764(1664, A73, B27)

(1663) THÍCH SỐNG YÊN BÌNH 

Người dân nào cũng muốn yên bình,
Thích sống chung thắm đượm nghĩa tình;
Cùng góp công lao xây dựng nước.
Gây bất ổn dân thù ghét kinh!
Phương Minh (5/2017)
1763(1663, A73, B27)