(1643) MUỐN ĐẠT THÀNH CÔNG

(1643) MUỐN ĐẠT THÀNH CÔNG
Ôm mộng cao xa dể vướng sầu,
Người xưa nhắc nhở  đã từ lâu;
Tương lai muốn đạt thành công lớn,
Lười luyện chí tài chẳng được đâu!
Phương Minh (9/1965)
1727(1643, A57, B27)

(1642) MAU QUÊN LỜI CHÚC

(1642) MAU QUÊN LỜI CHÚC
Lễ, Tết loài người quen chúc nhau:
Sống lâu, vui, khỏe, hưởng sang giàu,…
Lời hay, ý tốt thi nhau chúc,
Chúc rồi phần lớn lại quên mau!
Phương Minh(12/2016)
1726(1642, A57, B27)

*2016:  24/12(526)

(1641) THỦ SẴN PHONG BÌ

(1641) THỦ SẴN PHONG BÌ
Vào nằm viện thủ sẵn phong bì,
Chuyện ấy thời nay ai  lạ gì?!
Tệ nạn nầy không kiên quyết dẹp,
Uy quan trên cứ giảm dần đi!
Phương Minh(12/2016)
1725(1641, A57, B27)

 

(1640) TÀI CAO, ĐỨC SÁNG

(1640) TÀI CAO, ĐỨC SÁNG
Mơ ước ngày mai tươi sáng hơn,
Kiên trì học luyện chí không sờn!
Tài cao, đức sáng song hành đạt,
Càng lợi đời nhờ sống  nghĩa nhân!
Phương Minh(11/1987)
1724(1640, A57, B27)

(1639) “CÓ CHÍ THÌ NÊN”

(1639) “CÓ CHÍ THÌ NÊN”
Đức, tài trao luyện phải bền dai,
“Có chí thì nên” thật chẳng sai!
Thời trẻ học hành không ngại khổ,
Phần đông thành đạt rực tương lai!
Phương Minh(11/1987)
1723(1639, A57, B27)

(1638) TRÁNH MẤT LÒNG DÂN

(1638) TRÁNH MẤT LÒNG DÂN
Giữ sao chế độ khỏi lung lay,
Nghỉ kỷ lại càng thấy khó thay!
Việc mất lòng dân không khéo tránh,
Cứ làm càn sanh rối lên ngay!
Phương Minh(11/1987)
1722(1638, A57, B27)

(1637) LƯƠNG TÂM THẦY THUỐC

(1637) LƯƠNG TÂM THẦY THUỐC
Vào bệnh viện cần phải lót tay,
Nếu là sự thật lại càng gay!
Lương tâm thầy thuốc còn không nhỉ?,
Tồn tại tệ nầy dân khổ thay!
Phương Minh(11/1987)
1721(1637, A57, B27)

(1636) THÂN VÀ GẦN DÂN

(1636) THÂN VÀ GẦN DÂN
Xem thường nguyện vọng của nhân dân,
Uy tín quan khó khỏi giảm dần;
Dẫn đến lòng dân càng dễ mất,
Quan, dân thật khó đạt thân, gần!
Phương Minh(11/1987)
1720(1636, A57, B27)

(1635)

(1634) QUAN HỆ THẦY TRÒ

(1634) QUAN HỆ THẦY TRÒ
Thầy phải ra thầy, trò xứng trò,
Chân tình quan hệ lợi càng to;
Nếu trên thực tế không như thế,
Xã hội, gia đình thêm nặng lo!
Phương Minh(11/1987)
1718(1634, A57, B27)