(1722) ĐẠT ĐẾN THÀNH CÔNG

Sở thích và năng khiếu : tối cầni,

Kiên trì theo đuổi thành công dần;

Những người sở hửu thêm tâm tốt,

Việc họ làm luôn lợi nước dân!

Phương Minh  (11/1973)

 

1822 (1722, A73, B27)

(1721) KHƠI DẬY TIỀM NĂNG

Nội lực, tiềm năng mạnh dạn khơi,

Nhiều nơi phát triễn nhanh tuyệt vời;

Công lao quan thật vô cùng lớn,

Dân nhớ ơn quan đến muôn đời!

Phương Minh  (8/2018)

1821 (1721, A73, B27)

(1720) RŨ NHAU VỀ QUÊ

Việt kiều xa xứ rủ nhau về,

Nhìn nước phồn vinh, hứng,vui ghê;

Cứ ở xứ người mà tưởng tượng:

Nước yếu, nghèo , chống phá, càng quê!

Phương Minh  (8/2018)

1820 (1720, A73, B27)

(1719) CHUNG TAY GIÚP NƯỚC

Nhờ toàn dân góp sức hăng say,

Nước Việt Nam từng bước đổi thay;

Bên thua cuộc nên quên hận củ,

Vì dân nước, hòa hợp chung tay!

Phương Minh  (6/2018)

1819 (1719, A73, B27)