(015) TỐC SOẠN TOÁN HỌC giới thiệu thêm

TỐC SOẠN TOÁN HỌC giới thiệu thêm : Phương trình Hợp tích bậc 2                            _______________   Sau khi triển khai, rút gọn một phương trình hợp tích, một tam thức bậc2 chứa tham sốm hoặc hóa đồng mẩu số, triển khai, rút gọn một phương trình phân ta sẽ có một kết quả rút … xem thêm

(014)TỐC SOẠN TOÁN HỌC LƯU Ý CÁC BẠN

     Tốc Soạn Toán Học xin lưu ý các bạn là : Tất cả các đề toán tốc soạn đều là đề mở ,  không phải chỉ cho ra một kết quả mà là vô số kết quả.       Tại sao?       Tại vì mổi phương trình hoặc tam thức dù ở bậc mấy được … xem thêm

(013) Tam thức bậc 2 khả hoán

Tốc Soạn Toán Học trân trọng giới thiệu và tặng các bạn yêu thích toán học một đề toán tốc soạn về tam thức bậc 2 có chứa tham số m. Đây là loại tam thức bậc 2 chứa tham số m rất đặc biệt được Tốc Soạn Toán Học tạm gọi là tam thức … xem thêm

(012) Hợp tích thành chữ MỪNG XUÂN QUÝ TỴ

TỐC SOẠN TOÁN HOC – VÕ VĂN LỄ Tặng Hợp tích thành chữ MỪNG XUÂN QUÝ TỴ     _____________ Tốc Soạn Toán Học tạm gọi hợp tích thành chữ là những hợp tích (được cấu tạo bởi chữ và chữ số) mà sau khi triển khai, rút gọn có thể đặt thành thừa số chung và … xem thêm

(010) Soạn tam thức bậc 2

TỐC SOẠN TOÁN HỌC Soạn tam thức bậc 2 Tìm những trị số nguyên an, bn  để soạn thành 10 tam thức bậc 2  có tham số m sau đây : ( a1m+ b1)x2  +  ( a2m+ b2)x2 + a3m+ b3 …… …………….. …………………… vì lí do các phương trình không hiển thị chính xác … xem thêm

(006) HỢP TÍCH VÀ PHƯƠNG TRÌNH HỢP TÍCH

TỐC SOẠN TOÁN HOC HỢP TÍCH VÀ PHƯƠNG TRÌNH HỢP TÍCH 1)- Hợp tích là gì? Tốc soạn Toán học tạm gọi : Hợp tích là tổng đại số của hai hay nhiều tích số. Ví dụ :                 345 x 632 + 512 x 374 + …= … 451 x 723 x 315 – 752 … xem thêm