(1826) CHỐNG DỊCH COVID-19

(1826) CHỐNG DỊCH COVID-19
Từng chiến thắng nhiều giặc ngoại xâm,
Nay phòng, chống dịch đạt cao tầm;
Nhờ toàn dân Việt Nam cùng Đảng,
Vượt khó khăn bền chí, quyết tâm!     .
PHƯƠNG MINH(4/2020)
 
1826 (1726, A73, A27)
 

(1825) ĐỜI VÀ THƠ

(1825) ĐỜI VÀ THƠ
Đồng cảm việc đời đủ độ cao,
Đột nhiên thi hứng cứ dâng trào!
Nhà thơ khơi gợi : thiện, chân, mỹ,…
Giúp lợi đời càng quí biết bao!
Phương Minh (9/1965)
 
1825 (1725, A73, A27)
 
(Bài thơ vừa mới được tìm lại :13/12/2019))

(1824) RỮA MẮT

(1824) RỮA MẮT
Rữa mắt không gì bằng ngắm hoa,
Óc, lòng bừng sáng, hứng trào ra!
Thường nhân ai cũng như ai cả,
Do tính trời sinh khiến vậy mả!
Phương Minh (9/1965)
1824 (1724, A73, A27)
 
(Bài thơ vừa mới được tìm lại : 13/12/2019)
 

(1823) THÂN CHÀO BẠN MỚI

(1823) THÂN CHÀO BẠN MỚI
Thân chào người bạn mới vừa quen.
Mong ước tình ta tỏa sắc sen!
Gắn bó chân tình, thêm đồng cảm.
Khiến người ngoài cuộc hết lòng khen!
Phương Minh (12/2019)
\
1823 (1723, A73, B27)

(1822) ĐẠT ĐẾN THÀNH CÔNG

(1822) ĐẠT ĐẾN THÀNH CÔNG

Sở thích và năng khiếu : tối cầni,

Kiên trì theo đuổi thành công dần;

Những người sở hửu thêm tâm tốt,

Việc họ làm luôn lợi nước dân!

Phương Minh  (11/1973)

 

1822 (1722, A73, B27)

(1821) KHƠI DẬY TIỀM NĂNG

(1821) KHƠI DẬY TIỀM NĂNG

Nội lực, tiềm năng mạnh dạn khơi,

Nhiều nơi phát triễn nhanh tuyệt vời;

Công lao quan thật vô cùng lớn,

Dân nhớ ơn quan đến muôn đời!

Phương Minh  (8/2018)

1821 (1721, A73, B27)

(1820) RŨ NHAU VỀ QUÊ

(1820) RŨ NHAU VỀ QUÊ

Việt kiều xa xứ rủ nhau về,

Nhìn nước phồn vinh, hứng,vui ghê;

Cứ ở xứ người mà tưởng tượng:

Nước yếu, nghèo , chống phá, càng quê!

Phương Minh  (8/2018)

1820 (1720, A73, B27)

(1819) CHUNG TAY GIÚP NƯỚC

(1819) CHUNG TAY GIÚP NƯỚC

Nhờ toàn dân góp sức hăng say,

Nước Việt Nam từng bước đổi thay;

Bên thua cuộc nên quên hận củ,

Vì dân nước, hòa hợp chung tay!

Phương Minh  (6/2018)

1819 (1719, A73, B27)