(1083) CHÊ TIỀN NHIỆM

(1083) CHÊ TIỀN NHIỆM
Bày vẽ thêm  nhằm khoe giỏi, hay,
Là căn bệnh nặng của thời nay!
Mới vừa nhậm chức, chê tiền nhiệm,
Hỗn láo, tự cao đáng trách thay!

8/9 (166)

bình luận

bình luận