(1645) ĐÓN TẾT DƯƠNG LỊCH

(1645) ĐÓN TẾT DƯƠNG LỊCH
Tết dương lịch đang cận kề rồi,
Chuẩn bị cùng nhau đón tết thôi!
Năm mới mong hòa bình, thịnh vượng,
Khắp năm châu đoàn kết xây đời!
Phương Minh (12/2000)
1730(1645, A58, B27)

*2016:  27/12(529)

 

bình luận

bình luận