(1822) ĐẠT ĐẾN THÀNH CÔNG

(1822) ĐẠT ĐẾN THÀNH CÔNG

Sở thích và năng khiếu : tối cầni,

Kiên trì theo đuổi thành công dần;

Những người sở hửu thêm tâm tốt,

Việc họ làm luôn lợi nước dân!

Phương Minh  (11/1973)

 

1822 (1722, A73, B27)

bình luận

bình luận