(1616) KÍCH HOẠT NÃO

(1616) KÍCH HOẠT NÃO
Kích hoạt não coi chừng họa tai,
Dễ gì con trẻ thành thiên tài?!
Cấm ngay bọn lừa đảo gây hại,
Bày những trò hoang tưởng, khôi hài!

Phương Minh (12/1995)
1700(1616, A57, B27)

bình luận

bình luận