(1396) ĐÁNG TỰ HÀO

(1396) ĐÁNG TỰ HÀO
Tổ quốc luôn luôn thắm máu đào,
Công tiền nhân lớn biết là bao!
Sẳn gương hay của người đi trước,
Chọn, làm theo càng đáng tự hào!
Phương Minh (20/2/2016)

*2016 : 20/2 (314)

*2017 : 4/10