1736(A61) NHANH BƯỚC TIẾN XA

1736(A61) NHANH BƯỚC TIẾN XA

Nghênh đón nàng Xuân dạo mọi nhà,
Quê, thành nhộn nhịp rực cờ hoa;
Mong nhìn ổn định toàn nhân loại,
Ước thấy phồn vinh khắp nước ta.
Nước mạnh, dân thêm giàu ý chí,
Dân giàu, nước cứ mạnh dần ra;
Bước sang năm mới chân thành chúc:
Nước Việt Nam vững bước tiến xa !
Phương Minh (1/2014)

1736(1648, A61, B27)

*2017: 3/1(534)

 

 

(1078) CHỈ NÊN TÔN KÍNH

(1078) CHỈ NÊN TÔN KÍNH
Dân tộc ta không giữ nước ta,
Thánh thần nào giúp được đâu mà?!
Với danh nhân, chỉ nên tôn kính,
Mê tín, dân càng nhụt chí ra!
(9/1987)

 

 

 

(1077) MUỐN NƯỚC TIẾN LÊN

(1077) MUỐN NƯỚC TIẾN  LÊN
Cầu thánh, thần đưa nước tiến lên,
Dân càng nhụt chí thật không nên!
Siêng năng học tập và lao động,
Nước tiến nhanh mà rất vững bền!
(2/2004)

***14

*2015 : 9+10/3 (79)

(1076) GƯƠNG SÁNG

(1076) GƯƠNG SÁNG
Hiến máu xương cho tổ quốc ta,
Chính  là cách sống rực màu hoa!
Việt Nam trãi bôn ngàn năm sử,
Có biết bao gương sáng tỏa ra!
(9/1987)

29/3 (114)

 

(1073) BẢO TỒN DI TÍCH

(1073) BẢO TỒN DI TÍCH
Di tích nào cần được trọng tôn,
Trùng tu đúng loại đáng lưu tồn!
Dân khen, làm tiếp; chê, dừng lại,
Làm trái lòng dân, phải liệu hồn!
(9/2014)