(1047) CHỜ XUÂN ĐẾN

(1047) CHỜ XUÂN ĐẾN

(Họa lại bài”ĐÔNG TÀN” của Dung Muecke)

Ai cũng muốn đông sớm lụi tàn,
Khiến thời tiết lạnh càng mau tan.
Thành, quê rộn rip chờ xuân đến,
Tràn ngập niềm vui, không tiếng than!
(22/1/2015)

ĐÔNG TÀN
Chỉ ước hàn đông chóng lụi tàn
Cho mùa tuyết phủ chóng mau tan
Xuân về nở nụ đâm chồi biếc
Khởi sắc vần thi hết thở than
Dung Muecke (21.01.15)